Tembellikten Kurtulmak için Dua Salavat

Tembellikten Kurtulmak için Dua Salavat

Tevbe ve istiğfarı çok yapınız, tesbih namazı kılınız, geceleri teheccüde kalkıp namaz sonrasında Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) salavatını çokça okuyunuz. O salavat şudur:

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ êli seyyidinâ Muhammed. Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim. Eûzü billâhi mine’l-hemmi ve’l-huzni ve mine’l-cübini ve’l-buhuli ve mine’l-aczi ve’l-keseli ve min ğalebeti’t-deyni ve kahri’r-ricâl”. 

Manası: “Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine rahmet eyle. Ona ve âline bereket ve selâmet ihsan eyle. Allah’ım! Kederden, hüzünden; korkaklıklardan, cimriliklerden; âcizlikten, tembellikten, borç baskısından ve (zâlim) adamların kahrına uğramaktan sana sığınırım”. [Bkz. Buhari, Sahih, 7, 159]

En az 7 kere okuyunuz, daha fazla okuyabilirseniz tabii ki daha güzel ve daha etkili olur.