Tesbih Duaları Nedir?

Tesbih Duaları Nedir?

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.), Hadîs-i Şeriflerinde:

 “Her namazın arkasından (peşinden) 33 kere “Subhanallah”, 33 kere “Elhamdü lillah”, 33 kere “Allahü Ekber deyip sonra yüzüncü olarak da:

“Lâ ilahe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh, lehül’mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey ’in kadîr”

Duasını okuyan kimsenin deniz köpüğü kadar günahı olsa da mağfiret olunur buyuruyor.

İşte namazlarımızın arkasından çektiğimiz tesbih dualarımn sevabı bu kadar çoktur. Bu dualar Peygamber Efendimiz (S.A.V.) tarafından bizlere ta’lim edilmiş (öğretilmiş)tir.