Tevessül ( Vesile ) Duası

Tevessül ( Vesile ) Duası 

Tevessül ( Vesile ) Duası
Tevessül ( Vesile ) Duası

Tevessül (Arapça: توسل) ya da Vesile, Allah’a yakarmakta başkaları hesabına araya Allah’a yakın aracı ve şefaatçilerin konulması anlamına gelir. Kişi burada kendi şeyh ya da mürşidinin kendi günahlarının affı için şefaatçi olmasını dilemektedir.

Muhammed b. Babeveyh, Tevessül duasını masum Ehl-i Beyt İmamlarından rivayet etmiş ve “Bu duayı okuduğum her işte, kısa zaman içerisinde hacetim reva oldu” demiştir. Bu dua şöyledir:
Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme innî es’eluke ve eteveccehu ileyke, bi-nebiyyike nebiyy’ir-rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve alih.

Anlamı:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Allah’ım! Ben, rahmet peygamberi Muhammed’i (ona ve Ehlibeyti’ne Allah’ın selamı ve rahmeti olsun) huzuruna vasıta ederek niyaz ediyor ve sana yöneliyorum.
Ya Ebe’l-Kasım, ya Rasulallah, ya imam’errahme, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ ve’steşfe’nâ, ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.  
Anlamı:
Ya Eba’l-Kasım, ey Allah’ın resulü, ey rahmet önderi, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni önümüze aldık. Ey Allah katında şerefli olan şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebe’l-Hasan, ya Emire’l-Mu’minin, ya Ali’y-yebne Ebî Talib. Ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah
 
Anlamı:
Ya Eba’l-Hasan, ey Müminlerin Emiri, ey Ali b. Ebi Talib! Ey Allah’ın yaratıkları üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin kabulü için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli ola, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Fatimet’ez-Zehra, ya binte Muhammed, ya gurrate ayn’ir-rasûl, ya seyyidetenâ ve mevlatenâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ, ve tevesselnâ biki ilallah, ve gaddemnâki, beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîheten indellah, işfeî lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Fatımat’üz-Zehra, ey Hz. Muhammed’in (s.a.a) kızı, ey Peygamber’in gözünün nuru, ey seyyidimiz ve serverimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık; ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebâ Muhammedin, ya Hasan’ebne Ali, eyyuh’el Mucteba, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba Muhammed, ey Hasan b. Ali, ey Müçteba, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık; ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebâ Abdillah, ya Huseyn’ebne Ali, eyyu-h’eşşehîdu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba Abdillah, ey Hüseyin b. Ali, ey şehid ve ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık; ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebe’l-Hasan, ya Ali’yyebne’l-Huseyn, ya Zeynelabidin, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevec-cehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba’l-Hasan, ey Ali b. Hüseyin, ey Zey-nelabidin, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed’ebne Ali, eyyu-he’l-Bâgiru, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam Bakır, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebâ abdillah, ya Cafer’ebne Muhammed, eyyuh’es-Sadigu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba Abdillah, ey Cafer b. Muhammed, ey İmam Sadık, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebel-Hasan, ya Muse’bne Cafer, eyyuhe’l-Kazimu yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba’l-Hasen, ey Musa b. Cafer, ey İmam Kâzım, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebe’l-Hasan, ya Ali’yyebne Musa, eyyu-he’r-Rizâ, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ tevecceh-nâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba’l-Hasen, ey Ali b. Musa, ey İmam Rıza ve ey Peygamberin torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ya Ebâ Cafer, ya Muhammed’ebne Aliyy, ey-yuhe’t-Tegiyyu’l-Cevad, yebne Rasulillah, ya huccetellahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba Cafer, ey Muhammed b. Ali, ey İmam Takıyy’ül-Cevad, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebe’l-Hasan, ya Ali’yyebne Muhammed, eyyuhe’l-Hadi’n-Nakiyyu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevla-nâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah. 
Anlamı:
Ey Eba’l-Hasan, ey Ali b. Muhammed, ey İmam Hadi Naki, ey Peygamberin torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Ebâ Muhammed, ya Hasan’ebne Ali, ey-yuhe’z-Zekiyyu’l-Askeriyyu, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Anlamı:
Ey Eba Muhammed, Ey Hasen b. Ali, ey İmam Zekiyy’ül-Askeri, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.
Ya Vasiyye’l-Hasan, ve’l-Halefe’l-Hucceh, ey-yuhe’l-Gâimu’l-Muntazar’ul-Mehdî, yebne Rasulillah, ya huccetallahi ala halgih, ya seyyidenâ ve mevlanâ, innâ teveccehnâ vesteşfe’nâ ve tevesselnâ bike ilallah ve gaddemnâke beyne yedey hâcâtinâ. Ya vecîhen indellah, işfe’ lenâ indellah.
Anlamı:
Ey İmam Hasen Askeri’nin vasisi, ey (Peygamber soyundan) hüccet olarak kalan iyi halef, ey kıyam etmesi beklenen Mehdi, ey Peygamber’in torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık. Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Allah’tan isteklerinizi talep ettikten sonra şöyle söyleyiniz:

Ya sâdetî ve mevâliyye, innî teveccehtu bi-kum eimmetî ve uddetî liyemi fagrî ve hâcetî ilallah ve tevesseltu bikum ilallah vesteşfe’tu bikum ilallah, feş’feû lî indallah ve’stengizûnî min zunûbî indallah. 

Anlamı:

Ey efendilerim ve mevlalarım, ben İmamlarım ve yoksulluk ve hacet günlerimde (yardımıma koşacak) vasilerim olan sizi vasıta ederek Allah’a yöneldim;ve sizinle Allah’a yakınlaştım, şefaat diledim. Artık şefaat edin bana Allah indinde ve Allah katında beni yaptığım günahlardan kurtarın.

Fe-innekum vesîletî ilallah ve bi-hubbikum ve bi-gurbikum ercû necâten minallah, fekûnû indallahi recaî, ya sâdetî, ya evliyâallah, sallallahu aleyhim ec-meîn ve leanellahu e’daallahi zâlimî-him mine’l-evvelîne ve’l-ahirîn. Amîne rabbe’l-âlemîn. 

Anlamı:

Sizsiniz benim Allah katındaki vesilelerim ve sizi sevmek, size yakınlaşmakla, Allah’tan kurtuluş ümit ederim. Öyleyse Allah katında ümit  olun bana ey efendilerim, ey Allah’ın velileri! Allah rahmet etsin bütün onara. Allah lânet etsin, onlara zulmeden Allah düşmanlarına; evvellerinden sonlarına kadar…

Amin ey âlemlerin Rabbi!