Toplantılardan Sonra Okunacak Dua

Toplantılardan Sonra Okunacak Dua 

Toplantılardan Sonra Okunacak Dua
Toplantılardan Sonra Okunacak Dua

Sual: Yaptığımız toplantılarda, ister istemez lüzumsuz şeyler konuşuluyor, belki günah olan şeyler yapılıyor. Bunların affı için yapılan istigfar nasıldır?
CEVAP
Bu konudaki hadis-i şerif şu mealdedir:
(Bir kimse, bir meclisten ayrılmadan önce, “Sübhanekellahümme ve bihamdike, eşhedü en lâ ilâhe illâ ente, estağfirüke ve etübü ileyke” derse, oradaki sözlerinden dolayı işlediği günahları affedilmiş olur.) [Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî – Şir’a]

Mânası, (Allah’ım, seni tesbih, tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilâh olmadığına şehadet ederim. Sana istigfar ve tevbe ederim) demektir.

Bu istigfarı üç kere okumak daha iyidir. (Levâkıh)

Abdest aldıktan sonra, bu istigfarı okumak müstehabdır. (Hindiyye)