Tüm Dileklere Kavuşturan Etkili Dua

Tüm Dileklere Kavuşturan Etkili Dua

Tüm Dileklere Kavuşturan Etkili Dua
Tüm Dileklere Kavuşturan Etkili Dua

7 kere bismillahirrahmanirrahim yasin vel kuranil hakim inneke leminel murselin den, feağşeynahüm fehüm la yübsirüne kadar, okuduktan sonra

1kerede (allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün oku)

sonra bıraktığın yerden başlayarak

ve cealeni minel mükremine kadar oku

11 defa: allahümme ekrimni bi kazai havaici
6: defa ve ekrimni bi taatike

söyle süreyi bıraktığın yerden okumaya başla

zalike takdiyrülaziyzil aliym ayeti kerimesine kadar oku sonra

14 kere daha zalike takdiyrül aziyzil aliym

de sonra

14 kere allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke

söyle sonra

süreyi şerifi bıraktığın yerden başlayarak selamün kavlen min rabbirrahiym ayeti kerimesine kadar oku

19 kere daha selamün kavlen min rabbirrahiym söyle sonra

19 kerede allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha

söyle sonra süreyi şerifeyi kaldığın yerden okumaya devam et

(eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela) da dur

(13 kere eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacetini söyle) sonra

ve hüvel hallakul aliym den başlayarak yasini şerifi bitir

allahın izniyle duan inşaallah kabul olur aşırı derecede kuvvetli olup kötü niyetle okunmaması tavsiye edilir

kaynak: kenzul havas olup bende yılarca okudum ve güzel sonuçlar aldım bilmeyen arkadaşların okumaları tavsiyemdir yalnız okumaya başlamadan 2 rekat allah rızası için namaz kılınmalı ve çok dikkatli ve hatasız okunmalıdır saat önemli değildir ama gece yarısından sonra okumak daha kuvvetli olur.