Unutkanlık için Etkili Dualar

Unutkanlık için Etkili Dualar 

Unutkanlık için Etkili Dualar
Unutkanlık için Etkili Dualar 

Unutkanlık için yapılacak dua

Sözlü duayı yaparken fiili ve hali duanın da yapılması gerektiği hususunu ihmal etmemek gerekir. Yani unutulmaması gereken konu, ders ve mevzunun dikkatli dinlenmesi ve mütalaa edilmesi gerekir. Bununla beraber aşağıda verilen dualarla dua etmek gerekir.

 

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetehna leke fethen mubina.” Dokuz defa okunacak.

Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti.” Bin defa okunacak.

Sonra; Subhane rabbiyel a’la.” denecek. Sonra, Sübhane minennaril eflaki, biezkaril emlaki kema tüskinül arza biezkarizzakirine, kale li ezkari himiletin lil mahmuline, ve meskenetin lil miskinine, ve muherriketin lil mutehharrikine, sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.” okunacak.

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: Ya ğıyasel müsteğisine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

(Mecmuatül Ahzab)