Unutkanlık için Tesirli Dua ve Esmalar

Bu dua sürekli unutkanlık ve kafası dağınık insanlara şifa olacak unutkanlığı önleyecektir inşallah…

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetehna leke fethen mubina.” Dokuz defa okunacak.

“Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti.” Bin defa okunacak.