Vakıa Suresinin Fazileti

Vakıa Suresinin Fazileti

Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.) bu sûreyle alâkalı olarak şöyle buyurmuştur:

“Her gece Sûre-i Vâkıa’yı okuyan kişiye ebediyen fakirlik isâbet etmez.”

“Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.

Vakıa suresi oldukça etkili ve kuvvetli bir suredir. İslam alimleri bu sure için sürekli okumayı alışkanlık eden kimselerin dünyada huzura ve rahat ereceği, dünya nimetlerinden faydalanacağından,  Sabah ve akşam okunduğu taktirde kişinin açlık yada diğer sıkıntılardan uzak bir hayat süreceği bahsedilmektedir.

Ölüm döşeğinde olan bir kimseye münkar ve nekir melekleri sual sorduğu sırada Vakıa suresi okunursa sorulara cevap vermesi kolaylaşır.

Helal rızık, fakirlik çekmemek ve zahmete girmeden kazanç isteyen kimseler bu duayı günde 40 defa 40 gün boyunca okuduğu taktirde Allah’u Teala onu muradına nail eder

İkindi ve akşam namazlarından sonra bol ve helal kazanç için okunması önerilmiştir. İkindi namazının ardından 14 defa, akşam namazlarının ardından okunması tavsiye edilir.

Bazı islam alimleri ise vakıa suresinin ölen bir kimsenin üzerine okunması halinde üzerindeki kabir azabını hafifleteceğini, Ölmekte olan bir kimseye okunması halinde ise Allah’ın izni ile imanla dünya hayatını sonlandıracağı söylenmiştir.

Eskiden pek çok kimse akşam ile yatsı arasında, Yâsiyn, Feth, Vâkıa, Mülk (Tebâreke) ve Nebe (Amme) sûrelerini okumayı âdet edinmişti. Bunun o kadar çok faydası vardır ki, mutlaka okunması tavsiye edilir.

Dileriz ki, bir yarım saatinizi akşamları bu beş sûreyi okumaya ayırırsınız… Günün kendinize harcadığınız 24 saatinden bir yarım saatiyle, ölüm ötesi yaşama hazırlık yapasınız, ruhaniyetinizi güçlendiresiniz. Allâh, hepimize bunu kolaylaştırsın. Amin