Vesveseden Kurtulmak için Dualar

Vesveseden Kurtulmak için Dualar

Cenab-ı Hak şu âlemde çok hikmetlere binaen vesveseyi şeytanın eline vermiştir. “Vesveseye ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; korkmazsan hafif olur.

Kur’an, vesvese geldiğinde şöyle buyurur: “Bununla beraber şeytandan (gelen) bir vesvese seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın! Çünkü Semi (her şeyi işiten), Alim (hakkıyla bilen) ancak O’dur.” (Fussılet Suresi 36) Bir diğer ayette de; “Ve de ki : “Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim! (Onların) yanımda bulunmalarından dahi sana sığınırım.” (Mü’minûn Suresi 97-98)

Âlimlerimiz, vesvese için sabah ve akşam Fatiha, İhlas, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Vesveseden kurtulmak için, her zaman Allahü Teala’ya sığınmalı, bu duayı her gün okumalısınız. “Ya Allah ür rakip ül hafiz ür rahim. Ya Allah ül hayy ül halim ül azim ür rauf ül kerim. Ya Allah ül hayy ül kayyüm ül kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvin!” 
Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyke tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.

Anlamı:

Allah’a güvendim, bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. O’na bağlanarak işimi bıraktım. O arşın tek rabbidir. İçinize gelen her türlü vesvese halinde bu zikri söylemeniz gerekmektir, Ayrıca “La ilahe illallah” zikrini çekmek, şeytanı uzaklaştıracaktır.
“Hasbinallah ve ni’mel vekil ve ni’mel Mevla ve ni’mel nasir.”

Anlamı:

Allah bize yeter, O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.” Her konuda Allah’a güvenirseniz, daima güzel sonuçlara ulaşacaksınız.