Vücutta Çıkan Siğillerin Yok Olması için Etkili Dua

Vücutta Çıkan Siğillerin Yok Olması için Etkili Dua

Vücutta Çıkan Siğillerin Yok Olması için Etkili Dua
Vücutta Çıkan Siğillerin Yok Olması için Etkili Dua

Siğil duası, elde, ayakta ya da vücudun farklı alanlarında çıkan siğillerin yok olması için okunan bir duadır. Siğil duası 3,5,7-40 defa okunarak, işaret parmağının siğillerin üzerinde gezdirilmesi, siğillere üflenmesi ve siğillerin kenarlarının kalem ile çizilmesi ile siğiller Allah’ın izni ile geçecek, Allah şifa verecektir.

Siğil Duası

”Em ebremu emren fe inna mubrimun” Bu ayet Zuhruf Suresi’nin 79. ayetidir.

Siğil Duası Anlamı

”Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.”

Siğil Duası

”Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifuha nesfa. (105. ayet) Fe yzeruha kaan safsafa.(106. ayet) La tera fiha ivecen ve la amta(107.ayet).

Siğil Duası Anlamı:

”Rasulüm! Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki! Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaklar. Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş göreceksin.”

3 adet arpa ya da buğday çubuğu, siğillerin üzerine sürülür ve yukarıdaki ayetler (Taha suresinin 105, 106 ve 107. ayetleri) okunur ve çubuklar bir yere gömülerek çürümeye bırakılır. Çürüyen çubuklar ile beraber siğiller Allah’ın izni ile geçer.

Siğil Duası

” Senesimuhuuu ale-hurtum. İnna belevnahum ke ma belevna ashabe’l-cenneh, iz aksemu le yasri munneha musbihin. Ve la yestesnun. Fe tafe aleyha taifun min rabbike ve hum naimun. Fe asbahat ke’s-sarim”

Siğil Duası Anlamı:

” Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Biz, vaktiyle ”bahçe sahiplerine” bela verdiğimiz gibi, onlara da bela verdik. Hani onlar, sabah olurken onu devşireceklerine yemin etmişlerdi. Onlar istisna da etmiyorlardı. Fakat onlar daha uykudayken Rabbi’nin katından kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de, Bahçe kapkara kesildi.”