Yâ Rasûlallah / ilahi Sözleri

Yâ Rasûlallah / ilahi Sözleri

Arınmış bir ruhla Ravza’ya varsam,

Kubbe-i Hadra’yı yakından görsem,

Taş ve toprağına yüzümü sürsem:

Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

 

Ziyâret kasdiyle ulu serveri

Selâm kapısından girsem içeri,

Kemâl-i hürmetle varsam ileri:

Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

 

Huzuru Pâk’ine eğilsem-gitsem,

Bütün varlığımı onda eritsem,

Eriyen mum gibi tükenib bitsem:

Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

 

Müvâcehe’sinden dalsam huzurâ,

Arzetsem kalbimi Ebedî Nûr’a,

İmânım kemâlle erse şuûra:

Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

 

Mevlâm’a gönlümden uçsa dilekler,

Düâma hep âmin dese melekler,

Yansıtsa âhımı bütün felekler:

Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah

 

Eşsiz Medîne’de edeble kalsam,

Bûy-u mânevîden bir şemme alsam,

Solmayan cemâlin seyrine dalsam: