Yağmur Yağarken Dilek için Okunan Kevser Suresi ve Faziletleri

Yağmur Yağarken Dilek için Okunan Kevser Suresi ve Faziletleri
Yağmur Yağarken Dilek için Okunan Kevser Suresi ve Faziletleri

Sabahleyin istediği halde kalkamayanlar  için, gece yatmadan önce 3 defa “Kevser” süresini okursa istediği saatte uyanır.

“Bismillahirrahmanirrahim.İnna a’taynake’l-Kevser.Fe-salli lirabbike  ve’nhar.İnne şani’eke hüve’l-ebter.” 

Ayrıca aşağıdaki du da  aynı amaçla okunur.

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahü yeteve’fe’l-enfüse hine mevtiha ve’l-leti lem temüt fi mernamiha feyümsikü’l-leti kada aleyhe’l-mevte ve yürsilü’l-uhra ila ecelin müsemma inne fi zalike le-ayatin li-kavmin yetefekkerun.” 

Bismillâhirrahmânirrahîm

İnnâ a’taynâkel-kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.

Kevser Suresinin Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

Biz sana bol nimet verdik: O halde (yalnız) Rabbine ibadet et ve (yalnız O’nun adına) kurban kes. Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!

Kevser Süresi Ve Esrarı:

  • 100 defa okuyanın muradını Allahü Teala verir
  • 100 defa okuyan rüyasında Peygamber Efendimizi görür
  • Bir oturuşta bin kere okumak pek faziletlidir.
  • her gün okuyanın kalbi iyi duygularla dolar.
  • Her türlü meşru hacet için, yağmur yağarken 1oo kere okuyup da dua edilirse, muradı hasıl olur.
  • Sabah istediği saatte uyanmak isteyen,yatmadan önce 3 kere okursa,amksadı hasıl olur.
  • her gün okumak, hasımların kinini engeller.
  • Günde 100 defa okuyanın her isteği olur. Çok okuyan ve okumaya devam eden Peygamber Efendimizi S.A.V. rüyasında görür.
  • Peygamber Efendimizi S.A.V. rüyasında görmek isteyen; cuma günü, yatsı namazından sonra Kevser Suresini 1000 defa okur, 1000 defada salatü selam getirip, konuşmadan yatarsa rüyasında görür.
  • Düşman şerrinden korunmak için; gül suyu, safran ve miskle yazıp, naylon veya muşambaya sarıp üzerinde taşırsa, kendini korumaya almış olur.

Evli Kimselerin Arasında sıcaklık ve sevgi bağlarını güçlendirmek için

Bir miktar şekere ….. oğlu …..nın, ….. kızı ……ya muhabbet ve sevgisi niyeti ile 1000 YA VEDUD
1000 YA CABBAR
786 Besmele
70 Defa Yasin Suresi son iki ayeti
1 Vakıa Suresi
71 Kevser Suresi okunacak.
Daha fazla  bağlanmasını istersen Kevser suresini 1000 kere okuyabilirsiniz.
şeker eşe yedirilecek tabi, ister tatlı yapın, ister çayda kullanın ama bir şekilde tüketmesini sağlayın.