Yakma Yarabbi İlahi Sözleri

Seherde açılan güller hürmetine
Rükûda bükülen beller hürmetine
Zikrinle dönen diller hürmetine
Cehennem narına yakma Yarabbi
Yakma Yarabbi, Yakma Yarabbi
Cehennem narına yakma Yarabbi
Yakma Yarabbi, Yakma Yarabbi
Muhammed aşkına yakma Yarabbi
Secdeye kapanan başlar hürmetine
Aşkınla sızlayan kalpler hürmetine
Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine
Gazabınla bize bakma Yarabbi
Yakma Yarabbi, Yakma Yarabbi
Cehennem narına yakma Yarabbi
Yakma Yarabbi, Yakma Yarabbi
Muhammed aşkına yakma Yarabbi
Yolunda kaim kullara bağışla
Rızana giden yollara bağışla
Arş’ına açılan ellere bağışla
Cahilliğin içine sokma Yarabbi
Muhammed Mustafa’nın özüne bağışla
Fatıma-tüz Zehra adlı kızına bağışla
Yetim, yetâmânın yüzüne bağışla
Huzurunda boynumuz bükme Yarabbi
Cemi peygamberlerin canı hürmetine
Cihâr-i Yâr-i Güzîn’in dini hürmetine
Uhud şehitlerinin kanı hürmetine
Suçlarımızı başa kakma Yarabbi
Sualde bizleri fazla sıkma Yarabbi
Yakma Yarabbi
Muhammed aşkına yakma Yarabbi
Kâbe aşkına yakma Yarabbi
Kur’an aşkına yakma Yarabbi