Yalnız Olanların Okuyacağı Dua

Yalnız Olanların Okuyacağı Dua

Yalnızlık Allah’a mahsustur. İnsanlar, hemcinsleri ile
huzurlu, mutlu ve güvenli olurlar. Yalnız kalan veya yalnızlık
duygusu çeken kimseler iç sıkıntısından kurtulmak
için, kendisine bir meşgale bulmalı veya kitap okumalı ve
Allah’a dua etmelidir.


* Sahabeden Velid b. Velid (r.a.); Resûlullah (s.a.s.)
Efendimize geldi ve; “Ey Allah’ın elçisi! İçimde bir tedirginlik,
yalnızlık, ürkeklik hissediyorum” dedi. O da; “yatağına
yattığın zaman şöyle dua et” buyurdu:
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الِّٰهل التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاط وَأَنْ يَحْضُرُونَ
Okunuşu: “Eûzü bi kelimâtillâhit-tâmmâti min
ğadabihî ve ıkâbihî, ve şerri ıbâdihî, ve min hemezâtişşeyâtîni
ve en yahdurûn.”

Anlamı: “Gazabından, azabından, kullarının şerrinden, şeytanların dürtmelerinden ve bana sokulmaya çalışmalarından
Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.’ O zaman şeytanlar
sana zarar vermez ve yaklaşmazlar.” (Tirmizî, De’avât, 94)


* Bera b. Azib (r.a.) diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s)’e
bir adam geldi, yalnızlığın verdiği korkudan şikayet etti. O
da şunu çokça söylemesini buyurdu:
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَ ئٰالِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَلْتَ السَّمٰوَاتِ
وَالْأَرْضَ بالْعِزَّةِ والْجَبَرُوتِ
Okunuşu: Sübhânel-Meliki’l-Kuddûsi.
Rabbi’l-melâiketi ver-rûhi.
Celeltes-semâvâti vel-arda bil-izzeti vel-ceberûti.”

Anlamı: “Meleklerin ve Cebrail’in Rabbi olan büyük
padişahı ve her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Rabbi
tenzih ederim. Gökleri ve yeri izzetinle ve azametinle kuşattın.”
Adam bunları dedi ve içindeki o korku gitti. (Taberânî,
el-Mu’cemü’l-Kebîr, II, 24, No: 1171)

duaile… ALLAH dualarınızı kabul etsin inşallah…