Yanık Duası

Yanık Duası

Bir kimsenin bir yeri yandığında aşağıdaki duayı 3-5 yada 7 defa okusun.

Ezhibi’l-be’se Rabbe’n-nâs,işfi,ente’ş-Şâfi,Lâ şâfiye illâ ente.”

Anlamı:”Ey insanalrın Rabbi!sıkıntıyı gider. Şifa ihsan et. Şifa ancak Sensin. Senden başka  şifa veren  yoktur.”

Açıklama: Hastalıktan şifa bulmak için dua etmek, doktor ve ilaç tedavisine başvurulmalıdır. Aslında doktor da ilaç da  ve dua da birer sebeptir. Şifayı asıl veren Allah’tır.