Yapılması istenilmeyen Şeylere Engel Olmak için Okunacak Esma

Yapılması istenilmeyen Şeylere Engel Olmak için Okunacak Esma 

Yapılması istenilmeyen Şeylere Engel Olmak için Okunacak Esma
Yapılması istenilmeyen Şeylere Engel Olmak için Okunacak Esma

Eşinizin, evladınızın yada herhangi birinin yapmasını istemediğiniz şeylere engel olmak için okunan çok etkili bir esmadır YA MANİ… .

El-Mâni (c.c.) esmasının manası : Bir şeyin olmasını istemediği zaman o şeyin olmasına mani olan, koruyucu sebepleri yaratmak suretiyle helak (ölme, harcanma, çok yorulma) ve noksanlık sebeplerini önleyen def eden, olmasını istemediği şeyin meydana gelmesine engel olan, istediğini engelleyen.

El-Mâni : المانع
Yâ Mani : يَا مَن۪يعُ

Fazilet ve faydaları :
İnsanların başına olmadık yerden felaketlerin gelmemesi için : 
El -Mani
* Günde 161 kere ” Ya Mâni celle celâlühû ” zikrine devam eden her türlü afet, tehlike, maddi ve manevi zararlardan korunur.
* Dargın eşlerden biri içinden “Ya Mani celle calâlühû” ism-i şerifini  okursa eşlerin arası düzelir.
* Bu isim usulüne uygun bir şekilde zikredilirse, kişiyi evde ve yolculukta her türlü tehlikelerden koruyacaktır. Sabah ve akşam 161 kez okunmalıdır.
* Bu ismi her gün 161 defa zikreden kişi, her türlü musibetten ve beladan korunacaktır. Allah tarafından himaye edilecektir.
* Zulmeden, söz dinlemeyen, bir türlü insafa gelmeyen kişilere karşı vekfini yaparak, okumak etkili olacaktır. Zulmü önleyici etkisi vardır. Zalimlerin şerlerinden Allah’a sığınılıp, dua edildiğinde zalimin zulmü bitecektir.
El-Maniu ism-i şerifi, bütün korkulardan emin olmak için, “Ya Maniu Celle celalühü” diyerek 161 kere okunur.
Uyumadan önce El-Maniu ism-i şerifi, okunursa hanımı ile kocası arasındaki öfke gider.
* Zulümden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir türlü insafa gelmeyen, ıslah olmayan bir zalime karşı okumak da çok etkilidir; zulmünü önler.
Bunun için önce ilk gün için 1610 kere YA MANİ’ esmasını okumak lazım. Sonra da 7 defa şu dua okunmalıdır. ALLAHÜMME YA MANİ’U EMNİ (zalim, annesinin ismiyle birlikte söylenir) AN İCRÂİ ZULMİ VE’L ADEVEH.”
Birinci günden sonra yine her gün 161 kere YA MANİ’ esması okunur ve arkasından 7 kere yazdığımız dua okunur. Bundan sonra da söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınılıp dua edilir.
Bundan sonra artık kısa bir süre içinde o zalimin veya zarar veren düşmanın zulmünün biteceği ve yaptıklarının kendi aleyhine döneceği söylenmektedir.
* Eşi ile arasında düzenlik ve anlaşma olmayan kimse, Uyumadan önce bu ismi şerife devam ederse, dirlik içinde yaşar. Hanımı ile kocası arasındaki öfke gider.

El-Mâni esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 161
Zikir günü ; Pazar
Zikir saati ; Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)
Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Sağ el, başın üstü, kalbin altı.
Gezegeni : Satürn
Hangi burç üzerinde etkili : Oğlak

İçinde el Mani İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :
1-) Yasin suresi 9. ayet
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ
Okunuşu :
Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn (yubsırûne).
Anlamı :
Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler.
2-) Yunus suresi 107. ayet
وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Okunuşu :
Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm (rahîmu).
Anlamı :
Ve eğer Allah, sana bir zarar (bir darlık) dokundurursa, artık onu, O’ndan (Allah’tan) başka giderecek kimse yoktur. Ve eğer sana (senin için) bir hayır isterse, o taktirde O’nun fazlını geri çevirecek kimse yoktur. O’nu kullarından dilediği kimseye isabet ettirir. Ve O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Rahîm’dir (rahmet nurunun sahibi).
3-) İsra suresi 11. ayet
وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً
Okunuşu :
Ve yed’ul insânu biş şerri duâehu bil hayr (hayri), ve kânel insânu acûlâ (acûlen).
Anlamı :
İnsan, (sanki) onun duası hayırmış (gibi) şerre dua eder. İnsan, çok aceleci olmuştur.
4-) Lokman suresi 32. ayet
وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ
Okunuşu :
Ve izâ gaşiyehum mevcun kez zuleli deavûllâhe muhlisîne lehud dîn (dîne), fe lemmâ neccâhum ilâl berri fe minhum muktesidun, ve mâ yechadu bi âyâtinâ illâ kullu hattârin kefûr (kefûrin).
Anlamı :
Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman, dini O’na halis kılarak Allah’a yalvarırlar. Böylece onları karaya (çıkarıp) kurtardığımız zaman, bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar (aşırı gitmezler). Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla (bilerek) inkar etmez.

Afet, bela, sihir ve şerden muhafazada olmak için
Ve es’elüke biesmâike
Yâ Mâni’
Yâ Dâfi’
Yâ Nâfi’
Yâ Sami’
Yâ Râfi’
Yâ Sâni’
Yâ Şâfi’
Yâ Cami’
Yâ Vâsi’
Yâ Mûsi’
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
Ey (istemediği şeye) engel olan,
Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden,
Ey yücelten,
Ey (her şeyi) sanatla yaratan,
Ey menfaat ve fayda veren,
Ey (bütün) sesleri işiten,
Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaati kabul eden),
Ey (rahmeti) geniş olan,
Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…
Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

 

Göğüs ağrısı için
وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ Ve es’elüke biesmâike
Yâ Şefî’
Yâ Semî’
Yâ Rafı’
Yâ Mani`
Yâ Bedi`
Yâ Serî’
Yâ Beşîr
Yâ Nezîr
Yâ Kadîr
Yâ Muktedir
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-em ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey gerçek şefaat sahibi Sefi,
Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
Ey istediğini yükselten Rafi,
Ey istediğini engelleyen Mani,
Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir,
Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
Ey her şeye gücü yeten Muktedir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen dua alıntısıdır.