Yarım Başağrıları İçin Dualar

Yarım Başağrıları İçin Dualar

Bismillahirrahmanirrahim “Kaf,Ha,Ayn,Saad.Zikrü rahmeti Rabbike abdehü Zekeriyya.İz nada Rabbehu nidaen hafiyyen kale Rabbi inni vehene’l-azımu minni ve şitale’r-re’sü şeyben ve lem ekün bi-duaike  Rabbi şakıyyen.Ve la havle ve la kuvvete illa billahil Aliyyil-Azim.

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbb!i-kulubi ve devaiha ve afiyeti’l-ebdani ve şifaiha ve nur’i-ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”