Yasin Suresi ile Dua isteme Talepte Bulunma

Yasin Suresi ile Dua isteme Talepte Bulunma 

Yasin Suresi ile Dua isteme Talepte Bulunma
Yasin Suresi ile Dua isteme Talepte Bulunma

Her Türlü Niyet için Yasin Suresi Okuma Şekli

Yasin suresi 1. Ayet “Yâ sîn” 7 kez uzatarak okunur. Sonra; okumaya devam edilir.
Yasin suresi 9. ayet(Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn(yubsırûneokunduktan sonra alttaki okunur.
Allahümme yâ men nûruhu fî sırrıhi ve sırruhu fî halkıhi ihfazni min eayunin nâzirîne ve kulûbil hâsidîne vel bâğiyne kemâ hafizterrûha fil cesedi inneke alâ kulli şey’in kadiyr.” 
Sonra; okumaya devam edilir. 27. Ayet (Bimâ gafere lî rabbî ve cealenî minel mukremîn.”) okunduktan sonra;
Allâhümme ekrimnî bi kadâi hâcetiy ve ekrimnî bi tâatike” burada niyet tutulur.Sonra okumaya devam edilir.
37. Ayet okunduktan sonra; 38. ayet (Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm) 14 kere edilir. Sonra;
Allâhümme innî eselüke min fadlikel vâsii ve cûdikessêbiği mâ
tuğniyni bihi an cemîı halkıke
 3 kere tekrar edilir. Sonra okunmaya devam edilir.
58. Ayete gelince, 58. Ayet (Selâmun kavlen min rabbin rahîm”) 16 kere okunur.
Sonra; Allâhümme sellimnî min âfâtiddünyâ ve fitnetihâ” 16 kere okunur. Sonra okunmaya devam edilir.
Yasin suresi 80. ayet sonuna kadar okunur. Sonra; şöyle devam edilir.
Eveleysellezî halakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehum, belâ(3 kere tekrar edilir)-hemen sonra belâ vallâhü kâdirun alâ eyyakdiye lî hâcetî ve yuhassile mâ fî damîrî” burada niyet edilir.
Sonra yasin suresi 81. Ayet başından sonuna kadar okunur. Yasin suresi sonuna kadar okunarak bitirilir.

 

Her kim bir kere Besmele ile beraber Yasin Suresinin 58. ayetini 1479 kere okuyup her hangi bir hayırlı isteğinin gerçekleşmesi için dua ederse, Allah’ın yardımıyle kabul edilir.

 

Yasin Suresi şu şekilde okunursa 41 yasin yerine geçtiği söylenmiştir. 

1- 1.Ayet-i Kerime 7 defa “Yaâsin”
يس

2- 38. Ayet-i Kerimenin 2. Kavl-i Şerifi 14 defa “zelike takdirul azizil alim”
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

3- 58.Ayet-i Kerime 16 defa “Selâmun gavlem mirrabbir rahim”
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ

4- 82. ve 83. Ayet-i Kerimeleri 4 defa.

82.İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun.
83. Fesübhanellezi biyedihi melekutü külli şeyin ve ileyhi turceun.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ(فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ tekrârlanır.

Bu minval üzere okunan bir yasin-i şerif tam kırk bir (41) yasin-i şerif okunmuş gibi olur.

Bu minvâl üzere üç kere yasin sûresini okuyan 123 kere okumuş gibi olur..

(Hazinetü’l-Esrâr s. 167, Seyyid Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Darü’l-Fikir, Beyrut)

 

Ebu-l Faruk k.s. Hazretleri” Yasini Serif su usul üzere okunursa, 41 kere okumus gibi keramet hasıl olur” buyurmuşlardır.

1 Fatiha 3 İhlas-i Şerif okuyup hediye edilir

7 kere يسٓ

14 kere ذَٲلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ

16 kere سَلَـٰمٌ۬ قَوۡلاً۬ مِّن رَّبٍّ۬ رَّحِيمٍ۬

4 kere إِنَّمَآ أَمۡرُهُ ۥۤ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُ ۥ كُن فَيَكُونُ

فَسُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىۡءٍ۬ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Eger 3 kere bu usul üzere okunursa yasini kebir okumuş gibi keramet hasıl olur.
Yasîn-i Şerif Hatmi

Yâsin-i Şerif sûresinin büyük hatmi 123 kere okumaktır.

Yasin-i şerif sûresinin küçük hatmi 41 kere okumaktır.

 

Usûl 1- Ervâh-ı mü’minîne hediye için Yâsîn-i şerif okunacağında

1 Fâtiha, 3 İhlâs-i şeriften sonra iki kere;

يس يس diye okunacak. Birincide Rasûlullah’ın ism-i şerifi olduğu, ikincide Allah Azîmüşşânın ism-i şerifi olduğu hatırlanacak…

Sûre bitittikten sonra; وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ okunacak.

Sonra da bütün ehl-i imanin ruhuna ve kendi ruhuna bağışlanacak.

 

Yâsîn-i şerif 41 kere okunursa Yâsîn-i şerif hatmi (hatm-i sağîri / küçük hatmi) yapılmış olur.

Eğer 123 adet okunursa, Yâsîn-i kebîr hatmi (büyük Yâsîn hatmi) okunmuş olur.

 

Yâsîn-i şerifi 41 defa okuma imkânı veya vakti yoksa, şu usûlü takip etmelidir:

1 Fâtiha 3 İhlâs-i şerif okuyup (usûlü üzere) hediye edilir.

7 kere يسٓ

14 kere ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

16 kere سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ

4 kere إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

okunur.

Yâsîn-i şerif bu usûl üzere okunursa, 41 kere okunmuş gibi keramet hâsıl olur.

Eger bu usûl üzere 3 kere okunursa, Yâsîn-i kebîr okumuş gibi keramet (feyz u bereket) hâsıl olur.

 

Bir diğer usûl “Mübîn”li Yâsîn’dir. Bu usûl de korunma maksadıyla okunur.

Bu usûlde Yâsîn-i şerif okurken;

1. Mübîn’e geldiğinde başa geçer, bu sefer 2. Mübîn’e kadar okur, tekrar başa geçer 3. Mübîn’e kadar okur, başa geçer…..7. Mübîn’e geldiğinde artık başa geçmez ve sonuna kadar okur. (Muhafaza altına alınmak istenen mahallin etrafı dolaşılarak tamamlanır.)

 

Dertlerden, gamlardan, kederden kurtulmak için

Yâsîn-i şerif okurken Mübîn’lere gelindiğinde (7 adet Mübîn vardır) aşağıdaki duayı okumayı tavsiye etmişlerdir. (Bu usûlde tekrar başa dönülmez, her bir Mübîn’de Mübîn duası okuyarak okumaya devam edilir.)

Mübîn’lerde okunacak dua:

“Sübhâne’l-müneffisi an külli medyûnin.

Sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin.

Sübhâne men ceale Haazâ inehuu beyne’l-kâfi ve’n-nûni.

Sübhâne men izâ erâde şey’en en yequule lehuu kün fe-yekûn.

Allâhümme yâ müferric ferric annâ hemmenâ ve ğammenâ feracen âcilen bi-rahmetike yâ erhame’r-râhımîn.

Ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve aalihî ve sahbihî ecmaîn.” Amiin…

Meali: Bütün borçlulara nefes aldıran, borcundan kurtaran Allah’ı tesbih ederim.

Bütün mahzunlerı (üzüntülüleri) feraha kavuşturan Allah’ımızı tesbih ederim.

Bütün hazinelerini Kâf ile Nûn arasında (yani KüN, ol emrinin arasında) kılan Rabbimi tesbih ederim.

Bir şeyi dilediğinde “ol” emriyle olduran Rabbimi tesbih ederim.

Ey ferahlandırıcı, kurtarıcı Rabbim!

Ey bütün merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim!

Bizleri âcil bir kurtarma, ferahlama ile gam, keder, tasa dertlerimizden kurtar.

Salât Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âline, ashâbına, cemîsi üzerine olsun. Amin…

 

Şifa için (Her türlü hastalığa)

Yâsîn-i şerifte 7 Mübîn vardır. Her Mübîn’de Zemzem-i şerife sıcak olarak ‘HUU’ diye nefes edilip 123 defa okunur ve bu su bitmeden çoğaltılarak 7 gün içilir…