Yatağa Girince Okunması Gereken Dualar

Yatarken Hangi Duayı Okumalıyız? 

Okuyacağımız Duanın Manâsı: “Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havâle ettim (ısmarladım, bıraktım), sana itimât ettim, seni dilerim ve senden korkarım. Sen’den başka sığınacak (İlâh), senden başka kurtaracak (halâs kâr) yoktur; halâs ve himaye ancak sana aittir. Allah’ım indirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin Peygamberine iman ettim” demektir. (Buharı)

Sevgili Peygamberimiz (A.S.) buyurdu ki: “Bir kimse, bu kelimeleri (bu duayı) okur da, sonra o gece içinde ölürse, o kimse İslâm fıtratı ve yaradılışı üzerine ölür. (Müslüman olarak can verir.) Ahirete Müslüman olarak göçer. Eğer sağ kalır sabaha çıkarsa hayra nail olur, hayırlara kavuşur.” 

Yatarken Hangi Duayı Okumalıyız

İbnî Âzib (R.A.) şöyle demiştir:

Resûl-i Ekrem yatağına girdiği vakit sağ tarafına yatardı. Şöyle duâ ederdi:

Yatarken Hangi Duayı Okumalıyız Okunuşu: “Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvadtü emrî ileyke ve elce’tü zahrî ileyke rağbeterı ve rahbeten ileyke lâ melcee ve lâ mencâ minke illâ ileyke âmentü bikitâbikellezî enzelte ve binebiyyikellezî erselte.”

Bu yukarıda okuduğumuz Arabça duadır.

Her Müslüman yatarken bu duâyı okumalıdır. Çocuklarına da öğretmeli ve onların da okumalarını sağlamalıdır. Bu duâyı en sonuncu duâ olarak okumalı ve sonra uyumalıdır.

Peygamberimiz Aleyhisselâm, “Bunlar söyleyeceğin son kelimeler (son sözler), olmalıdır” buyuruyor.

Şu halde yatmaya geldiğimiz zaman bir çok duâlar okuyabileceğimiz gibi bu duâyı en son duâmız olarak yapmamız hikmetlidir.

Resûlullâh’m (A.S.) okuduğu duâları yukarda yazdık. En son bu duâyı okuyup uyumaya başlamalıdır.

Duâlar bizim için bir çeşit can sigortasıdır. Canımızı, malımızı Allâh’a teslim ediyor, belâlardan bizi koruması için ona güveniyoruz. Okuduğumuz duâlarm manâsını düşünelim.