Yatarken Okunacak Önemli Dualar

Yatarken Okunacak Önemli Dualar

Resûlullâh (S.A.V.), akşamleyin (gece) yataklanna girdikleri zaman, sağ elini mübârek yanağının altına koyar sonra şöyle buyurarak:

Okunuşu: Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü.”duasını okurlardı. (Buhârî)

“Allahım! Senin mübarek ism-i şerifini zikrederek (anarak-okuyarak, söyleyerek) ölürüm (uyurum) ve yine senin mübarek ismini anarak dirilirim (uyanırım).” 

“Akşama eriştiğin vakit üç kere “Kul hüva llâhü E had, Kul Eûzü bi-Rabbil-Felâk, Kul Eûzü bi-Rabbinnas Sûrelerini oku. Bu sureler seni her şeyden korumaya kâfi gelir. Sabaha kavuştuğun vakit de aynen böyle oku.” diye tavsiye buyurmuşlardır. (Hadis-i Ebû Dâvûd ve Tirmîzî rivâyet etmiştir.)

Hz. Âişe (R.A.) vâlidemizin rivâyet ettiği bir Hadîs-i Şerîfde sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimizin şöyle hareket buyurduklarını söylüyor:

“Resûlullâh (S.A.V.) yatağında istirahat hâlinde iken “Kul hüvallâhü Ehad, Kul Eûzü bi-Rabbil-Felâk, Kul Eûzü bi- Rabbinnas” Sûrelerini okur ve iki eline üfleyip mübarek vücuduna yetişebildiği yerlere kadar sıvazlardı (sürerdi) Bunu üçer defa yaparlardı.” (Buharı ve Müslim)