Yatsı Namazından Sonra Okunacak Türkçe Dua

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Türkçe Dua 

Yatsı Namazından Sonra Okunacak Türkçe Dua
Yatsı Namazından Sonra Okunacak Türkçe Dua 

Bu dua, rızık talebi için okunan dualardandır. Yine yatsı namazından sonra yedi defa Kadir Suresini okumak müstehaptır. Oturarak kılınan iki rekat Vuteyre namazında Kur’an-ı Kerim’den yüz ayet okumak veya yüz ayet yerine namazın bir rekâtında Fatiha’dan sonra Vakıa Suresini ve diğer rekatında ise İhlas suresini okumak müstehaptır.

 

Allah’ım! Ben rızkımın nerde olduğunu bilmiyorum. Ben ancak, kalbimden geçenlerle rızkımı arıyorum; rızık elde etmek için şehirleri dolaşıyorum. Peşinde olduğum şey hususunda şaşkın bir şahıs gibiyim. Bilmiyorum, rızkım çölde midir, dağda mıdır, yerde midir, gökte midir, karada mıdır, denizde midir, kimin elindedir ve kimin tarafındandır? Ama şunu biliyorum ki, onun bilgisi senin yanındadır ve sebepleri senin elindedir. 
Sensin lütfünle rızıkları taksim eden ve Sensin kendi rahmetinle sebepleri var eden. Allah’ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine rahmet eyle. Ey Rabbim; bana verdiğin rızkını bol, elde etme yolunu kolay ve elde edilecek yerini yakın kıl. Rızık olarak mukadder etmediğin şeyin peşine gitmek zahmetine beni düşürme. Şüphesiz senin beni azab etmeye ihtiyacın yoktur, ben ise senin rahmetine muhtacım. Öyleyse Allah’ım; Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine rahmet eyle ve kendi lütuf ve ihsanınla kuluna bahşişde bulun. Muhakkak ki sen büyük (sonsuz) fazl ve kerem sahibisin.”