Yatsının ilk Sünneti

Yatsının ilk Sünneti

Sual: Peygamber efendimiz, ömrünün sonuna kadar namaz kılmadı mı? Namaz vakitleri, farz ve sünnet namazlar belli değil mi? Mezhepsiz biri, nasıl oluyor da, (Yatsının ilk sünnetine ait bir delil yok, bunu mezhep imamları uydurmuştur) diyebiliyor? Mezhep imamları din düşmanı mı da namaz uyduruyorlar?
CEVAP
Bu, mezhep imamlarımıza yapılan çok çirkin bir iftiradır. Bu ifadesiyle, kendisinin mezhep imamlarına uymadığını, mezhepsiz olduğunu açıkça beyan ediyor. Mezhebimiz, (Yatsının ilk sünneti var) diyorsa vardır. Elbette Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, ömrünün sonuna kadar kılmış ve tatbiki olarak bütün Eshab-ı kiram görüp bildirmiş, mezhep imamları da bu hükmü esas almışlardır. Önce fıkıh kitaplarındaki, mezhebimizin hükmüne bakalım:

Yatsı namazının farzından önce dört, farzdan sonra iki veya dört rekât sünnet kılınır. Dârimî’de bildirilen hadis-i şerifte, Hazret-i Âişe validemiz buyurdu ki: Resulullah efendimiz, yatsının farzından önce ve sonra dört rekât namaz kılıp yatardı. (El-fıkh-ü alel-mezahib-il-erbea)

Yatsıdan önce ve sonra kılınan dört rekât namaz, gayr-ı müekked sünnettir. Bunun delili, Hazret-i Âişe validemizden rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Resulullah efendimiz, yatsının farzından önce ve sonra dört rekât namaz kılıp yatardı. (Merakı’l-Felah)

Yatsının farzından önce dört rekât namaz kılmak müstehabdır. (Dürr-ül muhtar)

İmdad kitabında, İhtiyar‘dan naklen şöyle denilmiştir: Yatsıdan önce dört rekât namaz kılmak müstehabdır. (İbni Âbidin)

Yatsının farzından önce dört rekât sünnet kılınır. (Kudurî)

Yatsının farzından önceki dört rekât sünnet, gayr-ı müekkededir. (Mecmua-i Zühdiyye)

Yatsıdan önce kılınan dört rekât namaz, gayr-ı müekked sünnettir. (El-Mevsılî, El-İhtiyâr)

Yatsıdan önceki sünnet ise, dört rekâttır. Bunu iki rekât kılmak da caizdir. Bu dört rekât sünnet müstehabdır. (Halebî)

Yatsının farzından önce ve sonra dört rekât sünnet kılmak mendubdur. Kenz‘de de böyledir. (Hindiyye)

İkindinin ilk sünneti, yatsının ilk sünnetinden daha faziletlidir. [Darimî’nin bildirdiği hadis-i şerifte] Hazret-i Âişe validemiz, (Resulullah, yatsının farzından önce dört, farzından sonra da dört rekât kılıp yatardı) buyurdu. (Nimet-i İslam)

Başka bir hadis-i şerif de şöyledir:
(Her ezanla kâmet arasında bir nâfile namaz vardır.) [Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Nesaî]

Resulullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Her iki ezan arasında namaz vardır, her iki ezan arasında namaz vardır. Dileyen kimse kılsın!) buyurmuştur. Şerh-i Mesâbîh’te bu hadis-i şerifin ezanla ikâmet arasında nâfile namaz kılmaya teşvik için olduğu bildirilmektedir. Ezanla ikâmet arasında yapılan dua bu vaktin şerefi sebebiyle red olmaz. İmam-ı a’zam hazretleri, akşam namazından önce nafile namaz kılınmasına mekruh demiştir. Çünkü Büreydetü’l-Eslemînin bildirdiği hadis-i şerifte, (Her ezandan sonra iki rekât nâfile namaz vardır. Yalnız akşam namazında yoktur) buyuruldu. (Şir’a şerhi)

Fıkıh ilminde farzdan başka namazlara nâfile denir. Sünnetler de nâfile namazdır. Bu hadis-i şerifin de, yatsının farzından önce kılınan sünnete delil olduğunu Hanefî âlimleri bildirmiştir.

Dinimizİslam