Yıldız Saatlerinin Gün içindeki Zamanları

Yıldız Saatlerinin Gün içindeki Zamanları
Yıldız Saatlerinin Gün içindeki Zamanları

Hepimiz günlük yaşamamızda, kendimizi bazen iyi, bazen kötü hissettiğimiz olur.

Bazen işlediniz çok tez biter, bazen de çeşitli engeller, terslikler olur… Hoşça vakit geçirmek isteriz ama ortada bir sebep yokken tartışmalar, kırgınlıklar yaşayabiliriz. Bunlar gibi daha pek çok örnekler verilebilir.

Hepimiz  büyüklerimizden  duymuşuzdur… Aman Salı günü iş yapma sallanır… Pazartesi günü erkenden kalk, işe başla, işlerin rast gider… Cuma günü; yıkan ve yeni elbiseler gjyinin, hayırlı olur. Veya, Cuma günü, Cuma saatinden evvel alışveriş etmeyin, fazla konuşmayın, gibi… Haftanın günlerinde yapılabilecek veya yapılması iyi olmayacak konularda çeşitli tavsiyelerde bulunulur!..

Bütün bunlar sanki boş laflar gibi gelse de, aslında gerçek payı da yok değildir. Bu gibi sözlerin hikmeti, belli gün ve saatlerdeki yıldız etkilerine dayanır.

Günlerin ve gecelerin her saatinde, çeşitli gezegenlerden   yeryüzüne   sürekli   olarak gelmekte olan kozmik ışınlar, tüm birimleri etkileyerek, ihtiva ettikleri manalar yönünde düşünce, konuşma, davranış ve olayların meydana gelmesine vesile olurlar…

 

Gerçekte hepimiz, astrolojik etkileri almakta ve onların bizi yönlendirmesine göre yaşamaktayız; ama bunun farkında değiliz!…

Bu konu ile ilgili olarak, değerli İslam Alimi ve Tasavvuf ehli; Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.’leri «MARİFETNAME» isimli çok değerli eserinde, 7 gezegenin gün boyunca olan etkilerinden bahsederek özetle şöyle anlatır…

İsteyen adı geçen kitapta detaylı olarak inceleyebilir.(*) «Marifetname» Bedir Yayınları.

 

“Gezegenlerin açıklanan sıfatlarının, hallerinin kendilerine mahsus saatlerde beden  ve   ruhlara   yaptıkları   gizli;

görünmez tesirleri vardır.”

Yedi gezegenin sıra ile ve saat be saat yeryüzün de yaptıkları tesirleri tespit edilmiştir. Bu tesirleri nazımla ifade ediyoruz.”

Gene bu konudaki bilgileri, aynı kitabın «Manzume» adlı bölümünde beyitlerle uzun uzun anlatılmıştır… Burada kısa bir bölümü almak istiyorum, fikir vermesi yönünden…

“Hakkı der, llm-i felek sem ayan ettim

“Felek ilmini bildirdim

Otuz beyt içre nahs ve sa’d saati beyan ettim

Otuz beyt içinde mutlu ve mutsuz saatleri bildirdim

İki alemde bir bildim mu’essir Zat-ı Mevtayı

İki alemde de Allah’ı müessir bildim

Veli rabt eylemiş esbabe ednayı hem alayı

Yukarıda ve aşağıdakileri bir sebebe bağlamış

Eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattir Ne kevkeb hükmeder ol dem nüsuhet ya saadettir.”

anda hangi yıldız mutluluk veya mutsuzluk getirmiştir.” 

 

İbrahim Hakkı Hazretleri bu manzumenin devamında,     yıldız     saatlerinin     nasıl hesaplandığını, tesirlerinin neler olduğunu ve bunlara göre günün hangi saatlerinde ne gibi işlerin yapılmasının daha isabetli olacağını da beyitlerle dile getirmiştir.

Bu   bilgilerin   ışığında  ve   tecrübelerim doğrultusunda, tespit ettiğim sonuçlar şunlardır. Şayet dilerseniz sizlerde araştırıp, deneyip görebilirsiniz…

Yıldız saatleri 7 ana grupta toplanır:

1 – Satürn saati

2 – Jüpiter saati

3 – Mars saati

4 – Güneş saati

5 – Venüs saati

6 – Merkür saati

7 – Ay saati

 

Bu gezegenler aynı sıra ile sürekli olarak, her gün ve gece, eşit saat bölümlerinde etkili olurlar.

Haftalık YILDIZ SAATLERİ şemasında görüldüğü gibi, günler ve geceler 12 şer  eşit  dilime  bölünmüştür.  12  dilimin her birinde,  her gün bir yıldız tesiri etkili

olmaktadır.

Gündüz bölümü, güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır.

Gece bölümü, güneşin batışından doğuşuna kadar olan süredir. Burada esas; önce gecenin, sonra günün gelmesidir.

Günlük konuşmalarımızda pratik olarak akşam diye bahsedilen zaman aslında bir sonraki günün gecesidir.

Örneğin; Pazar akşamı, Pazar günü güneşin batışından itibaren Pazartesi gecesi başlamış demektir. Aynı şekilde, Pazartesi akşamı Salı gecesidir, Salı akşamı Çarşamba gecesidir v.s…

Pazartesi günü AY saati ile başlar. İşte, büyüklerimizin tecrübeleri neticesi, Pazartesi gününe erken başlarsınız işleriniz rast gider!.. demelerinin nedeni, AY saatinin tezlik    ve    verimlilik    vermesinden dolayıdır.

Salı   günü   Mars   saati   ile   başlar. Tecrübelere dayanılarak,  Salı  iş yapma, sallanır!..  denilmesinin  hikmeti  de;  Mars etkisinin tersliklere neden olmasındandır.

Çarşamba günü, MERKÜR saati ile başlar.

Perşembe günü; JÜPİTER saati ile başlar.

Cuma   günü  ise;  VENÜS   saati   ile başlamaktadır. Cuma vaktinden evvel alışveriş yapmayın!.. denilmesinin hikmeti ise; Cuma vaktinden bir evvelki saatin daima Mars saati olması nedeni iledir ki, tersliklere, kavgalara müsait bir saattir.

Cumartesi günü; SATÜRN saati ile başlar. Genellikle bu gün ağır geçen bir gün olur.

Pazar günü; güneş saati ile başlar. Ziyaretler için iyi bir gündür.

Pazartesi gecesi; JÜPİTER saati, Salı gecesi VENÜS saati, Çarşamba gecesi SATÜRN saati, Perşembe gecesi GÜNEŞ saati, Cuma gecesi AY saati,

Cumartesi gecesi MARS saati ve Pazar gecesi de MERKÜR saati ile başlar.

Genel olarak, her gün ve her gece hangi Yıldız saati ile başlıyorsa onun tesirinde olmakla birlikte, diğer saat dilimlerinde de sıra ile bir yıldızın kuvvetli tesirlerin! alır.

Gündüz beyinlerimiz bu tesirleri aldığı ve bunun neticeleri yaşandığı gibi; tecrübeler göstermiştir ki; gece de beyin bu tesirleri almaya devam etmektedir…

Örneğin, gece uyurken gördüğümüz rüya;

Mars saatine denk gelmişse, şiddet ağırlıklı olur. Veya Jüpiter saatinde neşeli, hoş rüyalar görmek mümkündür. Ay saatinde ise romantik veya duygusal rüyalar görebiliriz.

Aynı şekilde; ölüm sonrasında devam eden ruh bedenli hayatta da kişi bu tesirleri almaya devam eder, aynen burçlardan gelen tesirleri aldığı gibi…

Kıyamete kadar…

Kısaca; gerek burçlardan, gerek yıldızlardan gelen tesirler dünyada yaşanırken de, ölüm sonrasında   da     kendilerini     daima hissettireceklerdir…

 

sufizmveinsan

alıntıdır…