Yolculuk Esnasında Yapılan Dua

Yolculuk Esnasında Yapılan Dua 

Yolculuk Esnasında Yapılan Dua
Yolculuk Esnasında Yapılan Dua 

Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki:  Evden çıkarken “Ayet-el kürsi”yi okuyan, eve dönünceye kadar belalardan emin olur.
Hadis-i şerifte buyruluyor ki: “Evinden çıkarken “Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah” diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.”

Anlamı : Allah’ın ismiyle (Allah’ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. (O’na dayanıyor, O’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur.

Besmele çekerek “Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim” (Hud 41) ayet-i kerimesini okursa, otobüs, tren, taksi gibi her vasıtaya binerken okuyanın kazadan, beladan, boğulmaktan korunacağı da bildirilmiştir.

Anlamı : (Nuh), “Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” dedi.

Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. ayet-i kerimesini okuyanın boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubi)

Okunuşu : “Ve mâ kaderûllâhe hakka kadrihî vel ardu cemîan kabdatuhu yevmel kıyâmeti ves semâvâtu matviyyâtun bi yemînihi, subhânehu ve teâlâ ammâ yuşrikûn (yuşrikûne).

Anlamı : Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O’nun elindedir. Gökler de O’nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

Yolculuğa çıkan iki rekat namaz kılmalı ve sadaka vermelidir! Zahid EbülHasen-i Gazvi hazretleri, “Yolculuğa çıkarken, Liilafiyi (Kureyş Suresi) okuyan, bütün kötülüklerden emin olur” buyurdu.

Yolculukta ve Öncesinde Okunacak Dualar :

Bu dua yolculuğa çıkarken, belalardan ve kötülüklerden korunmak için okunmalıdır.
Allahümme inni e’uzü bike min va’sais seferi ve Kabetil münkalebi vel’havri ba’del kevri ve da’veti’l mazlum
Anlamı : “Allah’ım! yolculuğumun meşakkatinden, döndükten sonra kötü olaylarla karşılaşmaktan, görünce geri kalmaktan ve mazlumun bedduasını almaktan sana sığınırım.”

Bu sureler okunurken hem başında, hem sonunda besmele çekmek gerekir.
Peygamberimiz yolculuğa çıktığı zaman buyururlardı ki; “Bir sefere çıktığında arkadaşlarının içinde en güzel ve azığı en fazla olan kimse olmak ister misin ey Cubeyr? Öyleyse bu beş sureyi oku: “Kafirun, İhlas, Nasr, Nas ve Felak suresi

Allah (c.c.) hayırlı yolculuklar ihsan eylesin. Amin.