Zarar ve Ziyandan Korunmak için Dua

Zarar ve Ziyandan Korunmak için Dua

Bu dua sabah akşam üç kere okunursa okuyana bir şey zarar vermez.

Bi’smillâhi’llezî lâ-yedurru me‘a’smihî şey’ün fi’l-‘ardı velâ fi’s-semâi ve hüve’ssemî‘ u’l-alîm.

Manası

İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allâh’ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. (Tirmizî)