7 Esma ile Okunan Çok Etkili Dilek Duası

7 Esma ile Okunan Çok Etkili Dilek Duası

7 Esma ile Okunan Çok Etkili Dilek Duası  

Dilek duasının 7 esması

Dilek duası edileceği zaman kişi öncelikle kelimeyi tevhid (La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah) okur. Ardından Peygamber efendimize salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed) getirilir.

Kelimeyi tevhit ve salavattan sonra aşağıdaki 7 adet esma sırayla okunur. 7 esma bittikten sonra tekrar başa dönülür va aynı sıra takip edilerek esmalar yeniden okunur. Her bir esma 3’er defa okunacak şekilde bu 7 esma okunur. Yani her esma 3’er defa olmak üzere toplam 21 esma okunacaktır.

Okunma sırasında esmaların sırasına riayet etmek son derece mühimdir.

1-El-Melik

Var olan her şeyin sahibinin Allah olduğunu gösteren esmadır.

2-El-Vehhab

Kullarına her türlü nimeti veren ve verirken kullarından hiçbir şey esirgemeyen demektir.

3-El-Basit

Kullarını zor durumlardan kurtararak onlara rahat bir yaşam bahşeden demektir.

4-El-Azim

Gücü ve kudreti karşısında her şeyin küçük kaldığı  Allah’ın ne kadar büyük olduğunu gösteren esmadır.

5-El-Batın

Gizleneni de bilen ve her şeyden haberi olan varlık demektir.

6-En-Nafi

Menfaat veren şeyleri yaratan ve bunları kullarının istifadesine sunanın Allah olduğunu buyuran esmadır.

7-El-Mucib

Duaları kabul eden ve kulun dileklerine cevap veren en büyük gücün Allah olduğunu gösteren ifadedir.

Bu 7 esmanın toplam 21 defa okunmasından sonra duanın niyet kısmına geçilir. Duanın niyet kısmında herkes her ne diliyorsa onu ifade eder. Aşağıda niyet bölümüne örnek teşkil eden bir dua örneği sunuyoruz. Kişinin dilekte bulunacağı kısmı noktalarla göstereceğiz. Kişi oraya kendi dileğini koyarak duayı öyle okuyacaktır.

Dilek duasının niyet kısmı

Ey Allah’ım bizi çeşitli rızıklarla rızıklandıran sensin. Bize nefesimizi bahşeden ve hüküm günü hakkımızda hüküm veren de hiç şüphesiz ki sensin. Senin rızan için yaşıyor ve senin rızan için ibadet ediyoruz. Kuluna senden daha yakın bir varlık yoktur. Sen azim olansın, sen kadir olansın.

……………………………………………………………………………konusunda sana el açmış bu kulunu geri çevirme ya Rabbim.  Bu aciz kulunun duasını kabul et ya Rabbim. Sen şüphesiz ki dualara icabet edensin. Dua etmek bizden, takdir etmek ise senin şanındandır Allah’ım. Duamı kabul eyle ve benimle beraber bütün İslam aleminden rahmetini esirgeme, ya Rabbim.”

Duanın niyet kısmı bittikten sonra “amin” denir ve eller yüze sürülür.