Abdest Almaya Başlarken Okunacak Dua

Bu okunan abdest duası Resulullah Efendimizin devamlı abdestte okuduğu mübârek bir duadır. Bu duâ Buharî ve Müslim gibi kıymetli hadis kitaplarında da mevcuttur. Rabbimizin burada bize ihsan buyurduğu su ile İslâm nimeti yan yana zikredilmiştir. Su dışımızı, İslâm içimizi temizliyecektir. Bunun için abdest almaya başlanırken bu duânın okunması tavsiye edilmektedir.

Her şeyde ve her amel başında Allah’a hamdetmek Allah’ın buyruğudur. Müslüman oluşumuzun şükrünü yerine getirmek başlıca vazifemizdir. Allah’ın, bizi tevbe edenlerden ve bu vesîle ile temizlenenlerden eylemesini istememiz, kulluğumuzun icabındandır. İyi kullardan olmamız ve bütün insanlar korktukları vakit korkmamak için yine Mevlâya sığınmak gerekmektedir. İslâm olmamızın nimeti, tevbeye devam etmemizin alışkanlığı, her korkudan emin olmamızın çâresi bize bu duâda açıklanmaktadır. Suyu temiz kılan. islâmı nur kılan Allah’a gece gündüz hamdetmek üzerimize borçtur.

Paramız olduğunda onu korumak için nasıl çâreler arıyorsak, yukarıda ki nimetleri korumak için böylece çâreler aramak ve duâ eylemek şarttır.

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrâhmanirrâhim:
Bismillâhi velhamdülillahi alâ dînil islâm. Attâhümmec’alnî minettevvâbîn, vec’alnî minel mütetahhirin, vec’alnı min ibadike’ssâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfun aleyhim velâhüm yahzenûn.
Elhamdülillâhillezî câalel mâe tahûren vel islâme nûren.

Türkçe Anlamı:

Allah’ın ismi ile, İslâm dininin içinde bulunduğum için O’na hamdederim. Allahım! Beni tevbe edenlerden ve tevbe sebebiyle tertemiz olanlar dan ve kıyamette korkmayacak ve mahzun olmayacaklardan eyle.
Suyu tertemiz yapan ve bizim için İslâm’ı nur kılan Allah’a hamdü senâ ederim.