Aynaya Bakarken Okunması Gereken Güzellik Duası

Aynaya Bakarken Okunması Gereken Güzellik Duası

Güzelleşmek için Dua
Güzelleşmek için Dua

Bu dua aynaya bakıldığında okunacaktır. İnsan aynaya baktığında Hakkın kudretini görecek ve O’na sonsuz bir güvende bulunacaktır. Kendisine verilen maddi ve manevi nimetlere şükredecektir. O güzellik ve zarafetin kendiliğinden olmadığını, ona bunu veren bir kuvvetin bulunduğunu düşünecek ve bu duayı devamlı olarak tekrarlayacaktır. Müslümanlardan sayıldığını ve onların safında bulunduğunu, her zaman ibadet etmek suretiyle ispatlamalıdır. Aksi halde kendisine verilen bu mübarek nimetlerden sorulacak ve gerektiğinde ceza görecektir.

Türkçe Okunuşu:
Elhamdülillahillezî sevvâ halkî fe’adelehu ve kerreme surete vechî ve hasseneha veca ‘alenî minel müslimîne, Allahumme kemâ hassente halkî fehassin hulukî.

Türkçe Anlamı:
“Beni yaratan ve beni düzenleyen Rabbıma hamdü senâ ederim. Suretimin şeklini güzelleştiren ve beni mükerrem kılan ve beni müslümanlardan yapan Rabbıma hamdederim.
Allah’ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi, ahlâkımı da güzelleştir.”