Abdülkadir Geylani’nin BESMELE-SALAVAT DUASI

Abdülkadir Geylani’nin BESMELE-SALAVAT DUASI

Abdülkadir Geylani’nin BESMELE-SALAVAT DUASI  

Ondokuz defa okunacak Besmele nin mübarek Hizbi budur; birçok sırlar içerir.

Bismillahirrahmanirrahim

”Allâhümme innî eselüke bi hakki bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi hurmeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi fadli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi Kibriyâ bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi bereketi bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm.

Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm. 

İrfa’ kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib..
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es’elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec’alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn..

Bi rahmetike ya erhamerrahıminve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vef’al li…(Burada DİLEĞİNİZİ SÖYLEYİN samimiyetle).

 

OKUMA-UYGULAMA ŞEKLİ:

1. uygulama şekli:Seher vakti yani imsak vaktinden 45 dk önce kalkılır, abdest alınıp 2 rekat namaz kılınır, ardından 786 defa Besmele okunur, ardından 133 defa salavat okunur ve bu dua okunup bitirilir (BESMELE-SALAVAT DUASI).
(NOT: Salavat olarak ya bildiğiniz bir salavat veya bu yazılan salavat okunur.Essalâtü vesselâmü aleyke yâ seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ nebiyyer rahmeti yâ kâsifel gummeti)

2. uygulama şekli: Bir dileği olan kıbleye karşı iki diz üzerine oturup 786 defa Besmele-i şerif okuduktan sonra, üç selamlı 6 rekat hacet namazı kılsın. Her rekatta bir Fatiha ve 15 defa İnşirah suresini okusun. Namazdan sonra Besmele-i şerifin yukarıdaki hizbini (19defa) okuyarak dua eden kimsenin, Allah Teala hazretleri duasını seri bir şekilde kabul eder ve istediğini dileğini yerine getirir…
3. uygulama şekli: Herhangi bir dileği olan kimse Besmelenin yukarıdaki hizbini 118 defa okuduktan sonra dileğini söyleyerek dua ederse, Allah c.c. ın izniyle istediğine kavuşur…

Sana verilen bu yüce sırrı iyi muhafaza et ve buna devam etmeye gayret göster. Sayet gecenin son üçte birinde uyanamazsan, hergün sabah namazının sünneti ile farzı arasında veya sabah namazının farzından sonra okursun.

Besmeleyle ilgili 3 uygulama şekli var, vaktinize göre istediğinizi uygulayabilirsiniz, Bunlar çok önemli SIRLAR ve kıymetini bilmek lazım. Allah isteyenlerin duaların kabul etsin.

Not: Besmele ve salavatla beraber okunan başka dualarda var, Allah indinde samimiyetle okunan besmeleler-salavatlar hep makbuldür. Rabbim kabul buyursun.

FAZİLETLERİ:
Ondokuz (19) defa da Besmele-i şerifin aşağıda gelecek olan Hizbini okuyup, buna her gece devam edersen,

<*>evliyalar listesine yazılırsın.

<*>Saidlerin yanına da ismin yazılır.

<*>Ömrün boyunca da duan kabül olur.

<*>Cenneti görmeden dünyadan göçmezsin.

<*>Cennetin meyvelerinden yer ve nehirlerinden su içersin.

<*>Bu hizbe devam eden kisinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir.