Ahlaksız – Kötü Huylu insanlara Okunacak Tesirli Dualar

 İBRAHİM SURESİ: Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur

KUREYŞ SURESİ: Zengin güzel ahlak için ve musibetlerden korunmak için 7 defa okunur

TİN SURESİ: 7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur

SAF SURESİ: 70 Defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur

İNŞİRAH SURESİ: içi daralan, sebebi belirsiz hüzünlere gark olan, görünmez bir elin kalbini, boğazını sıktığını düşünen, o boğazda çözülmesi imkansız kör düğümler taşıyanlarınların felaha, feraha, rahata kavuşması için okunması tavsiye olunan sure.

Rahman ve rahim olan allahın adıyla…
1- açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
2- indirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
3- ki o, belini çatırdatmıştı senin.
4- ve yüceltmedik mi senin şanını!
5- demek ki zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var.
6- zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var.
7- o halde, boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul.
8- ve yalnız rabbine yönelip doğrul

Bu tesbihide çokça çek kötü huy ve kötü ahlaktan kurtarır

Allahümme ya habiyr

Selam ve Dua ile…