Aile ve iş Hayatında Huzurlu Olmak için Dua Terkibi

Aile ve iş Hayatında Huzurlu Olmak için Dua Terkibi

Aile içinde ya da iş hayatında veya arkadaş çevrenizde oldukça stresli durumlar varsa aşağıdaki duayı sürekli olarak okuyarak

aile hayatınızdaki ana-baba evlatları arasında her türlü büyük tartışmayı engeller insanlar bir birlerini sevgi ile dinler çözüm bulurlar.

Aile geçimsizliklerine son vermek, huzur ve muhabbeti artırmak, yıkılan yuvaların tekrar dirlik ve düzene kavuşması, aile fertlerinin düşman ve kötülüklerden korunmaları, bereketlerinin çoğalması vb. amaçla,

Aşağıdaki ayeti kerimeler dört adet yazılır ve üzerine de aynı ayetler 7 defa okunarak evin dört köşesine yerleştirilirse; hanede kısa zamanda her şey Allah’ın lutfu keremiyle düzelir. Yuvada muhabbet ve bereket rüzgarları esmeye başlar.

Zuhruf suresi 9-14 ayetleridir…

Bismillahirrahmanirrahim

9. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım

10. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun

11. Vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meytakezalike tuhracun

12. Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en’ami ma terkebun

13. Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı’mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın

14. Ve inna ila rabbina le münkalibun

tesirlidualar