Evham ve Vesvese için Okunacak Ayetler

Sürekli olarak gereksiz vesvese evham sahibi olan kardeşlerimiz için uygulama terkibidir. İnşallah şifa olacaktır.

Bir sürahi suya ,
1 defa yasin 
3 defa kaf suresi
99 defa nas suresi
7 defa ayetel kursi
okuyup bu sudan 3 gün içsinler ve aksam yatarken hafifçe ellerini ıslatıp yüzünü silsinler bi iznillah şifa olur…

tesirlidualar