Akrabası veya Dostu – Arkadaşı Ölen Kişinin Okuyacağı Dua

Akrabası veya Dostu – Arkadaşı Ölen Kişinin Okuyacağı Dua

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn* Ve innâ ilâ rabbinâ le münkalibûn* Ailâhümmektübhü ındelce fil muhsinîne vec’al kitâbehû fî ılliyyîne vahlüfhü fî ehlihî fil ğâbirîne ve lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ teftinnâ ba’deh*

Akrabası ölenin okuyacağı dua

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor: “Ölüm insanı korkutur. Sizden birinize kardeşinin ölüm haberi gelirse bu duayı okusun.”