Ölüyü Kabre (Mezara) Koyduktan Sonra Okunacak Telkin Duası

Ölüyü Kabre (Mezara) Koyduktan Sonra Okunacak Telkin Duası

Ölüyü Kabre (Mezara) Koyduktan Sonra Okunacak Telkin Duası

İbnü’s-Sünnî, İbni Abbas (r.a.)’dan rivayet edilmiştir

Yâ fülânübnü fülân* Üzkürul ahdellezî haracte aleyhi mined dünyâ şehâdete en lâ ilâhe iilellâhü vahdehû lâ şerike leh* Ve enne muhammeden abdühû ve rasûlüh* Ve ennes sâate âtiyetün lâ raybe fîhâ* Ve ennellâhe yeb’- asü men fil kubur* Kul radıytü billâhi rabben* Ve bil İs¬lâmî dînen* Ve bi muhammedin sallellâhü aleyhi ve sel- leme nebiyyen* Ve bil ka’beti kıbleten* Ve bil kur’âni i- mâmen* Ve bil müslimîne ıhvânen* Rabbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû* Ve hüve rabbül arşil azıym*

Ölü kabre konulduktan sonra okunacak telkin duası

Ölü kabre konulduktan sonra bu dua başucunda okunur.

MÜJDE MÜJDE KARDEŞİM

Biricik Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor:

Günahlarınız denizlerin köpüğü kadar olsa, siz sabah ve akşamları “Sübhânellâhi ve bi hamdih” teşbihini derûnî bir aşk ve şevkle yüzer defa okursanız günahlarınız affolunur.” müjdesini veriyor.

Rabbim Allah’tır. Hiçbir şeyi O’na eş koşmam ve yakînen bilirim ki, O’ndan başka bir ilah yoktur.” diyen kimsenin bütün günahları affolunur.