Akşam Namazından Sonra Okunacak Makbul Dua

 Yâ mükallibel kulûbi vel ebsâri sebbit kulûbenâ alâ dînik*

Akşam namazından sonra okunacak dualar Manası: “Ey kalpleri ve gözleri yed-i kudreti ile değiştiren Allah’ım! Kalplerimizi dinin (İslam) üzere sabit kıl.”

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), akşam namazının farzından sonra iki rekat sünnet kılar ve bu duayı okurlardı. ”

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr*

Rasulü Ekrem (s.a.v.) buyuruyor:

Akşam namazından sonra okunacak dualar

“Her kim (bu zikri) akşam namazından sonra on defa okursa, Allah Teala o kimse için silahlı melekler gönderir, onu şeytanların şerrinden sabaha kadar korurlar. Aynı zamanda Allah Teala onun için cenneti kazandıracak on sevap yazar, cehennemi icab ettiren on günahını affeder ve on köleyi de hürriyete kavuşturmuş kadar ecre nail olur.”