Akşam Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

Akşam Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

Toprak içinde ve üstünde bir çok zararlı mahluklar vardır. Bunların isimlerini bildiğimiz gibi bir çoklarının da isimlerini bilmeyiz. Bunun için bildiğimiz ve bilmediğimiz zararlı hayvanların şerrinden yola çıktığımız zaman Allah’a sığınmalıyız. Bütün mahlukatın iyilik ve kötülüğü O’nun elindedir. O, murad etmezse, yılan zehirini akıtamaz. Arslan hücum edemez, akrep sokamaz. Bütün mahlukat kadir olan Allah’ın kudret elindedir. Bunu böyle bilmeli ve ona göre iman etmeliyiz.

Türkçe Okunuşu:

Yâ ardu, Rabbî ve Rabbüke’llahu, eûzü billâhi min şerrike veşşerri mâ hulika fike ve şerrimâ yedübbü aleyke, eûzübike min esedin ve esvede, ve minel hayyeti vel-akrebi ve min sâkinil beledi ve min vâlidin vemâ velede.

Türkçe Anlamı:

“Ey toprak; benim ve senin Rabbin Allah’dır. Senin kötülüğünden, sende bulunan ve yaratılanların kötülüklerinden ve üzerinde deprenenlerin, fenalıklarından Yüce Mevlâ’ya sığınırım. Aslan, siyah, yılan, akreb, köyün sakinleri bulunanların baba ve evlâdlarından Sana sığınırım. ”