Yola Çıkmadan Önce 7 Defa Okunması Gereken Dua

Yola Çıkmadan Önce 7 Defa Okunması Gereken Dua

Bu duayı, yola çıkmak üzere bulunan kimsenin yapması gerekiyor. Çünkü yolculuk çok zor bir mes’eledir. Bu duâyı yedi defa okuyup yola çıkmak lâzımdır.

Türkçe Okunuşu:

Allahumme bike esta’înü ve aleyke etevekkelü, Allahumme zellel lî su’ûbete emrî, ve sehhel aleyye meşakkate seferi, verzuknî minel-hayri eksere mimmâ atlubu, vasrif annî külle şerrin, Rabbişrahlî sadrî ve yessirli emri. Allahumme innî estahfizuke ve’stevdi’uke nefsi ve dînî ve ehli ve ekaribî ve küllema en’amte aleyye ve aleyhim bihi min âhiretin ve dünyâ fehfeznâ ecmeîne min külli sûin yâ Kerîm.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, Sana sığınırım. Sana dayanırım. Allah’ım, işlerimin zor olanlarını kolaylaştır, yolboyu sıkıntılarımı gider. İstediklerimin daha hayırlısıyla rızıklandır. Kötülüklerin tümünü benden kaybet. Göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır Allah’ım.

Allah’ım, Senden korunmamı ister, nefsimi, dinimi, çoluk çocuğumu ve bütün akrabamı Sana teslim ederim. Üzerime akıttığın ve onlara verdiğin dünya ve âhiret nimetlerinin bütününü bize ver. Her kötülükten hepimizi koru ey kerem sahibi.