Allah Kabul Etsin, En Güzel Türkçe Dualar

Allah Kabul Etsin, En Güzel Türkçe Dualar

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Bismillahirrahmanirrahim

**Allah’ım! Lutfunla verdiğin nimetleri Senin yolunda sarfederken çok gösterme gözümüze iyiliklerimizi. Mennan adının hakkı için Allah’ım yaptığımız iyilikleri dergahında kabul et, bizi minnet altında bırakanlardan yapma. Mennan adınla Rabbim ilahi tecelliler nasip et kalbimize ve ilahi tecellin ile Sana muhtaç gönüllere ihsan indir. Bütün iyilikler Sendendir. Ne yaptıysak iyilik adına Senin sonsuz lutfun ve ihsanındandır. Mennan adının tecellisidir yaptığımız hayırlar. Mennan adının hürmetine bizi hayır sahibi yap. Katında itibar edeceğin salih ameller yapmamızı nasip et bize. İmdada yetişen, yardıma koşan, kapına geleni boş çevirmeyen Sensin. Verdikçe bereketlenen bereketlendikçe paylaşılan nimetler ihsan eyle bize. Mennan adının tecellisini indir bugün yüreğimize. Bütün güzel isimlerin tecelli etsin kalbimizde. Son nefesimizde lütfunla Allah’ım ihsanınla gülümseyerek getirsin Meleklerin ruhumuzu Sana. Sana kavuşacağımız O günde bizleri Sensiz bırakma. Sıddıklarla, şehitlerle, müminlerle bir tut bizi. Bizleri ebedi yurdunda lütfunla, ihsanınla yanına al. Kavurucu azaptan bizleri koru Mennan adınla.

**Ya Rabbi! Sana inanıyorum, Seni ve peygamberlerini seviyorum, İslam bilgilerini doğru olarak öğrenmek istiyorum. Bunu bana nasip et ve beni, ailemi ve tüm müslümanları yanlış yola gitmekten koru.

**Yaptığımız iyiliklerin ve günahların zararından bizleri koru.

**Gelmiş geçmiş kulların arasında en yakın kullarından eyle.

**Bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru.

**Bizi dünya zilletinden ve ahiret azabından koru.

**Ölüm anındaki sıkıntılara karşı bize yardım et.

**Kulak,göz,dil,kalp ve şehvetimizin şerinden koru.

**Nankörlükten,kabir azabından Sana sığınırız.

**Bize hidayet, takva, tok gözlülük ve zenginlik nasip et. Kalbimizi ve amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten koru. Gerçek imana kavuştur. Salihlerle olmayı nasip et. Peygamberimizin sav Sünnetinden ayırma, bi’datlerden uzak tut.

**Ecelimiz gelmeden nasuhi bir tevbe yapmayı ve Sana iman üzere , abdestli, oruçlu, şahadet getirerek , şehit olarak gelmeyi nasip et. Kul hakkını aldığımız herkes haklarını helal etmiş olarak,  farzlarımızı yapmış, namaz , oruç kazalarımızı bitirmiş, bitiremediklerimiz Senin tarafından tamamlanmış ve katında hepsi makbul olarak kabul edilmiş olarak yanına al bizleri ve tüm müminleri.

**Bize verdiğin mal ve diğer nimetlere hakkıyla şükretmemizi ve hoşnut olacağın salih amellerde bulunmamızı nasip et. Sana daha çok zikretmemize ve yakınlaşmamıza vesile kıl.

**Bizi en hayırlı kullarınla birlikte haşret. Kulaklarımız,gözlerimiz ve kuvvetimizle maneviyatımızı güçlendirecek hayırlar kazanmayı nasip et. Bu kazancımızı da ebedi ve kalıcı kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı yardım et. Hatalarımızı affet. Belaları başımızdan def et. Hastalarımıza şifa ver, gönüllerimizi nurlandır, ihtiyaçlarımızı gider. Ailemizden küçüklere ve büyüklere merhamet et. Bu geçici dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin de son hedefi kılma. Bize dini ve dünyevi müsibet verme. Günahlarımız sebebiyle bize merhamet etmeyecekleri başımıza musallat etme.

**Oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçimsiz olmaktan, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde gaflete düşmekten, kötülük yapmaktan, verilen habere zan ile yaklaşmaktan , karanlık fitneden ve geçim darlığından Sana sığınırız.

**Akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi yap bizleri.

**Rahmetine vesile olacak amelleri , mağfiretini celbedecek sebepleri talep ediyor her çeşit günahtan koruman için yalvarıyorum. Hangi amelden razı isen onu ver bize.

**Bize Kur’an bilgisini ver ve o bilgiyle bizleri Kendi yolunda çalıştır.

**Razı olduğun sahada bizi kuvvetlendir, zafiyetimizi gider. Bizi alnımızdan tutup hayra doğru yönelt.Sen neyi seviyor , neden razıysan bizi onu yapmaya muvaffak kıl. AMİN.


Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim


Tüm hata ettiklerim nefsimden, isabet ettiklerim Allah(cc)’dandır.

EN DOĞRUSUNU ALLAH cc BİLİR