Allah’a Övgü, Ebussuud Hazretleri’nin Münacatı – Şiiri

Çok manidar bir münâcattır. İçindeki manalar düşündürücüdür. Daha ziyade kişinin ömrünün fuzuli gidişinin ve bir an evvel tedbir alınması gerektiği noktaları tavsiye eylemektedir. Zaten dinimizin amacı bizi uyarmak, yaptığımız duâların hepsi bizi Hakka yaklaştırmaktır. Yoksa kuru kuruya duâ etmenin hiç bir faidesi yoktur.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Elhamdülillâhillezî mesnû’uhu fevkal ulâ, elkâhirül ferdüllezi mahlûkuhu tahtesserâ.

Sallû alâ bedriddücâ, sallû alâ nûril hüdâ, sallû alâ hayril verâ, a’nî’n nebiyyel Mustafâ.

Sallû alâ etbâihi, sallû alâ ezvâcihi, hümül mehdiyyîne bihi ehlül huzuru vessafâ.

Efneytü omrîfîlhavâ, vâ hasretâ vâ hasretâ, zayya’at a’zâîkuvveti, vâ firkatâ vâ firkatâ.

Aynî amâ min ibreti, kalbi asâ min şehveti, omrî fenâ min gafleti, ya Rabbenâ yâ Rabbenâ.

Kad garranî tûlul emel, kad fâtenî hüsnül amel, kad câenî vaktül ecel, ya Rabbenâ yâ Rabbenâ.

Sebbit lenâ ekdâmenâ, sakkil lenâ mîzânenâ, vağfirlenâ isyânefıâ, yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ. 

Rahman ve Râhim olan Allah’ın adıyla,

San’atı üstün olan Allah’a hamdü senâ ederim. Mahlukatının hepsine hâkim olan, sonsuz kudretli yüce Allah’tır. Ay gibi parlayan, güneş gibi ziya veren ve mahlukatın en şereflisi olan Muhammed Mustafa’nın üzerine salâtü selâm getirin.

Ona bağlı olanlara, âilelerine, doğru yolu bulan huzur ve safa ehlinin üzerine de, tâzim ve hürmette bulunun.

Eyvah eyvah! Ömrümü boşa harcadım, yazık bana, yazık bana. Âzalarım kuvvetlerini kaybetti, firkat bana firkat bana.

Gözlerim ibretten kör, kalbim ise şehvetimden karardı. Ömrüm gafletimden tükendi (hiçbir şey anlayamadım.) Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz.

Beni uzun ümitler aldattı, benim güzel amellerim yok oldu. Bu iş tâ ecel gelinceye kadar devam etti. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, (yardım Senden kurtuluş Senden.

Ayaklarımızı sırat köprüsünün üzerinden kaydırma, mizan terazimizi ağır kıl, günahlarımızı bağışla ey Rabbimiz ey Rabbimiz.