Allaha Sığınma ( istiaze ) Duası

Allaha Sığınma ( istiaze ) Duası

Abdullâh ibn-i Amr ibnü’l-As (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz şu duâyı okurlardı:

Allâhümme innî e‘ûzü bike min kalbin lâ yehşe‘u ve min duâin lâ yüsme‘u ve min nefsin lâ teşbe‘u ve min ilmin lâ yenfe‘u e‘ûzu bike min hâulâi-l erbe‘i. Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’ş-şikâki ve’n-nifâki ve sûil ahlâki.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Huşû duymaz bir kalbten Sana sığınırım, dinlenmeyen bir duâdan Sana sığınırım, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden, bu dört şeyden Sana sığınırım. (Tirmizî, Da’avât 69)

Allâh’ım! Ayrılıktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Sana sığınırım. (Buhârî)

Ebû Hüreyre (r.a.)’in rivayet ettiğine göre, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v.) buyurmuşlar ki:

Allâhümme innî e’ûzü bike min azâbi’l gabri ve min azâbi’n-nâr ve min fitneti’l mahyâ ve’l memâti ve min fitneti’l mesîhi’d-deccâl.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Kabir azâbından Sana sığınırım. Ateş azâbından Sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım. Deccâlin fitnelerinden Sana sığınırım. (Buharî, Ezân, 149)