Anne ve Babaya Dualar

Anne ve Babaya Dualar 

Anne ve Babaya Dualar
Anne ve Babaya Dualar 

Yaşlı ana-babaya bakmak, onlara gereken alaka ve hizmeti gösterip kendinden memnun kılmak, bir evlât için en büyük bahtiyarlıktır. Evlada Cennet yolunu açan böyle bir hizmetten, iman ve vicdan sahibi hiçbir insanın geri durmayacağı açıktır. Nitekim Allah Resulü Hz. Muhammed (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) aşağıda belirttiğimiz hadisi şeriflerde bu konuya açıklık getirmiştir.

 • Müslim’in rivayetinde şöyle geçer: Adamın biri Peygamberimize (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) gelerek:
  -“Sana ‘hicret ve cihad’ etmek, ecrini de Allah’tan istemek şartı üzerine bîat ediyorum,”der. Efendimiz (Sallalahü Aleyhi ve Sellem):
  -“Annen veya Baban’dan sağ olan varmı?” diye sorar.
  -“Evet her ikisi de, yaşlanmış olarak sağ,” deyince,
  -“Sen Allah’tan ecir istiyorsun değil mi?” der. Adamın eveti üzerine;
  -“Öyleyse onların yanına dön. Onlara iyi bak, hizmet ve ilgi göster. Allah’ın rızası ve kavuşmak istediğin hicret ile cihad sevabı bundadır.” buyurur.
 • Ebû Hureyre’den Rivayet ile:
  Peygamberimiz (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) bir gün: “Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün,” dedi.”Kimin burnu sürtülsün?” diye sorulunca, şu açıklamayı yaptı;
  -“Anne Babasından her ikisinin veya sadece birinin yaşlılığa ulaştığı halde, onlara hürmet ve hizmet edip rızalarını alarak Cennet’e giremeyenin.”

 

Yukarıdaki hadisi şeriflerden de anlaşılacağı üzere Anne ve Babalarımız bizler için rahmet sebebidirler, Rıza-i İlahi ve Cennet onların bizden razı olmasında gizlidir. Şununda unutulmaması gerekir ki Bizlerin Allah’a kulluk yapabilmemiz için bizi yetiştiren müslüman olmamızda onların imanlı olmalarının bir sonucu olduğu, bizi aç ve açıkta bırakmadıkları için en azından kahrımızı çektikleri için Efendimiz (Sallalahü Aleyhi ve Sellem)’in buyurduğu gibi izzet ve ikramda bulunmalı, onlara da dua etmeliyiz. Kuran-ı Kerim’de Yüce Allah onlara nasıl dua etmemizi bize öğretmektedir.

 

Ayeti Kerime’nin Arapça Okunuşu:Va’hfiz lehümâ cenâha’z-zülli mine’r-rahmeti ve kul: Rabbi’rhamhümâ kemâ rabbeyânî sağirâ.”

Ayetin Türkçe Meali: “(Anne-babana) Şefkatle, tevâzu ile kol kanat ger onlara ve şöyle dua et: Ey Rabbim, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimam ile yetiştirdilerse, (o iyiliklerine) mükafat olarak, sen de onlara merhamet buyur!”

 

Ayeti Kerime’nin Arapça Okunuşu:Rabbena’ğfir li ve li vâlideyye ve li’l-mü’minine yevme yekûmü’l-hisâb.”

Ayetin Türkçe Meali: “Rabbimiz! Hesap görülücek günde, beni, anamı, babamı ve inananları bağışla.”