Dünya ve Ahiret için Dualar

Bir gün Kabise bin Muharik (Radıyallahu Anh) Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e: -“Ey Allah’ın Resulü! Yaşım ilerledi, birçok şeylerden kaldım, yapamaz aciz bir duruma geldim, bana bir şeyler öğret ki, onlardan istifade edeyim” dedi.Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-“Dünyalık için sabah ve akşam namazını müteakip şu duayı 3 kere okumaya devam et:

 

Arapça: Sübhanellahi ve bi hamdih. Sübhanellahil azim. Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Türkçe: Allah’ı tespih ve O’na hamd ederim. Azim olan Allah’ı tespih ederim. Günahlardan dönüş ve ibadete kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’u Teala’nın yardımıyladır.

Çünkü buna devam edenler cüzzam, delilik, körlük ve felçten ibaret olan dört beladan korunurlar.

 

Ahiret İçin (Cennetin Dört Kapısını Açan) Dua

Yukarıdaki Hadisi Şerifin devamı şöyledir : “Ahiret için faydalı olana gelince; deki:

Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu duaları hiç terk etmeden kıyamet gününe gelebilirse, elbette cennetin dört kapısı kendisine açılır ve dilediğinden girer.

Arapça : Allahümme innî es’elüke mimmâ ındek. Ve efiz aleyye min fazlik. Venşûr aleyye min rahmetik. Ve enzil aleyye min berakâtik.

Türkçe: Allah’ım! Şüphesiz ben, Senin yanındaki derecelerden isterim. Fazl-ı kereminden bana akıt, rahmetinden üzerime saç ve bereketlerinden üzerime indir.

 

Okuyana 6 Özellik (6 Ahiret Nimmeti) Kazandıran Dua

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabah ve akşam 10 kere (aşağıdaki)duasını okursa, ona altı özellik verilir:

  1. İblis ve askerlerine karşı korunur.
  2. Kendisine tonlarca sevap verilir.
  3. Cennette bir derecesi yükseltilir.
  4. Hurilerden ona eş(ler) verilir.
  5. Kuran’ı Allah’ın indirdiği gerçek Tevrat’ı ve İncil’i okuyan kimse kadar ona ecir verilir.
  6. Hac ve Umre yapıp da Allah’ın haccını ve umresini kabul etmiş olduğu kimse gibi olur. Eğer o gün ölürse, onun için (amelleri) şehitlerin mührüyle mühürlenir.”  

 

Duanın Arapça Okunuşu: Hüvellahüllezi lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Sübhanallahi ve bihamdihi. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi azze ve celle. Ve estağfirullahel evvele vel âhıra vezzâhira vel bâtıne. Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Duanın Türkçe Anlamı: Allah öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur. Allah’ü Teala her şeyden büyüktür. Allah’ü Teala’yı tespih ederim ve O’na hamd ederim. Aziz ve Celil olan Allah’u Teala’nın yardımı olmadan hiçbir günahtan kurtuluş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur. Evvel ve Âhir olan (başı ve sonu olmayan) Zâhir (Ayetleriyle açık) ve Batın (Zatıyla gizli) olan Allah’tan mağfiret dilerim. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindendir. O, her şeye gücü yetendir.