Arabaya (Vasıtalara) Binerken Okunacak Dualar

 Allah Teala buyuruyor ki: “Allah Teala sizin için gemilerden ve hayvanlardan binekler kıldı. Onların üzerine bindiğiniz zaman, Allah’ın size ihsan etmiş olduğu nimetleri hatırlayasınız da: “Bunları bizim emrimize veren Allah’ı noksan sıfatlardan teşbih ve tenzih ederiz. Eğer onları bizim emrimize vermeseydi, onlara yaklaşamazdık. Muhak¬kak ki dönüp dolaşıp Rabbimize döneceğiz.” diyesiniz.

Arabaya binerken okunacak dua

Elhamdü lillâhillezî sehhara lenâ hâzâ ve mâ kün- nâ lehû mukrinîne ve innâ ilâ rabbinâ le münkaiibûn*

Hazreti Ali (r.a.) Efendimiz’e binmek için hayvan getirildiği vakit ayağını üzengiye koydu ve: “Bismillâh” dedi.

Doğrulup oturduğunda “Hamd, itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu (hayvanı) bizim emrimize veren Allah’a mahsustur. Muhakkak biz Rabbimize döneceğiz.” a- yetini okudu.

Üç defa da: “Allâhü ekber” dedikten sonra şu duayı okudu:

Sübhâneke innî zalemtü nefsî fağfir lî innehû lâ yağfiruz zünûbe illâ ente*

Manası: “Ey Allah’ım! Zat-ı Ecelli A’lâ’nı teşbih ederim. Muhakkak ben nefsime zulmettim. Beni affet. Zira senden başka günahları affedecek yoktur.”

Ali (r.a.) Efendimiz bu duayı okuyunca güldü. Bu¬nun üzerine kendilerine niçin güldüğü sorulduğunda Ali (r.a.) Efendimiz: “Rasulüllah (s.a.v.)’in böyle yaptığını gör¬düm de: “Yâ Resulellâh! Neden güldün?” diye sordum. Rasulü Ekrem (s.a.v.): “Kul, Rabbinden başka günahları affedecek bir ilah olmadığını bilerek: “Yâ Rabbi! Günahımı affet.” derse Allah Teala o kuldan razı olur.” buyurduğunu hatırladım.” dedi.