Eve Girerken Okunması Lazım Olan Dualar

Eve girerken “Bismillâh” deyip Allah’ı çok zikretmek, evde insan olsun veya olmasın selam vermek müs tehaptır. Çünkü Hâlik-ı Zülcelalimiz Kur’an-ı Kerim’inde: “Evlere girdiğiniz vakit Allah nezdinden olan mübarek selamla kendinizi selamlayınız.” buyurmuştur.

Eve girerken okumamız gereken dualar

Enes b. Malik (r.a.) diyor ki: “Rasulü Ekrem (s.a.v.) bana hitaben: “Ey evladım! Evine girdiğin zaman selam ver. O senin ve ailen için bereket olur.”  buyurdu.

Allâhümme innî es’elüke hayral mevleci ve hayral mahrac

* Bismillâhi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve alellâhi rabbinâ tevekkelnâ*

Eve girerken okumamız gereken dualar Manası: “Ey Allah’ım! Muhakkak ben, Sen’den girilecek ve çıkılacak yerin en hayırlısını isterim. Cenabı Ecelli A’lâ’nın ismini anarak girdik ve yine O’nun ismini anarak çıktık. Ey Rabbimiz! Ancak sana dayanıp güvendik.”

Allah Resulü buyuruyor: “Kişi evine girdiği vakit bu duayı okusun, ondan sonra selam versin.”

“Üç sınıf kimse vardır ki, Allah onların kefilidir:

1-Allah Teala, kendi yolunda gazaya çıkan kimsenin, eğer ölürse cennete girmesine veya sağ salim dönerse ecir ve ganimetle dönmesine kefildir.

2-Camiye giden kimsenin ölürse cennete gireceğine, dönerse ecirle döneceğine Allah kefildir.

3-Evine selam verip girenin kefili Allah’tır.”

Elhamdü lillâhillezî kefânî ve âvânî vel hamdü lillâhillezî at’amenî ve sekânî vel hamdü lillâhillezî menne aleyye es’elüke en tücîranî minen nâr*

Manası: “Hamd, bana kâfi gelen ve beni himayesi .aıltına alan Allah’a mahsustur. Hamd, beni yediren ve içiren Allah’a mahsustur. Hamd, nimet veren ve ihsan eden O Allah’a mahsustur. Rabbim! Beni cehennemden korumanı Zatı Ecelli A’lâ’ndan isterim.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gündüzleri hane-i saadetlerine girdikleri vakit bu duayı okurlardı.