Arif Arslan Hoca’dan Şifa Ayetleri

Arif Arslan Hoca’dan Şifa Ayetleri  

Bu ayetler, temiz bir kağıda 1 Fatiha, 1 Ayet’el-Kürsi, 1 İhlas ve birer defa Muavvizeteyn surelerini yazıp bir sürahiye koyduktan sonra, su üzerine 41 fatiha, 3 Ayet’el-Kürsi, 3 İhlas ve birer Muavvizeteyn okunur. Bunu müteakiben yukarıdaki şifa ayetlerini üzerine de okuyup üfle. Bu suyu bir hafta süreyle hastaya içirilirse biiznillah şifaya kavuşur.

Aşağıda verdiğimiz “Şifa Ayetleri” herhangi bir ruhsal tedavi gerektiren hastalıklara iyi gelebileceği gibi sıkıntı ve üzüntülere de gayet iyi geldiği tecrübelerle sabittir…

Şifa ayetleri, adından da anlaşılacağı gibi, hem okunması, hem yazılıp taşınması hem suyunun içilmesi pek çok konuda faydalıdır.

1 – “Ve yeşfi sudura kavmin mü’minin

“Mü’min bir topluluğun yüreklerine su serpsin.”(Tevbe, 9: 14)

2 – “Ve yüzhib ğayza kulübihim

“Kalplerindeki kini gidersin…”(Tebe, 9: 15)

3 – “Ya Eyyühe’n-nâsü kad câeküm mevızatü’m-mi’r-rabbiküm ve şifaü’l-limâ fi’s-sudur

“Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rahmet geldi.”(Yunus, 10: 57)

4 – “Ve hüdev ve verahmetün lilmüminin

“Gerçekten o doğruyu gösteren kesin bir hidayet ve müminler için sırf bir rahmettir.”(Neml, 27: 77)

5 – “Yahrucu min butunihe muhtelifün elvanühü fihi şifaün linnas

“İçlerinden çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır…”(Nahl, 16: 69)

6 – “Ve nünezzilü mine’l-Kur’ani mâ hüve şifâün ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn

“Biz de Kur’an’dan müminler için bir şifa ve bir rahmet olan ayetleri peyderpey indiririz…”(İsra, 17: 82)

7 – “Ellezi halakani fehüve yehdîn. Vellezi hüve yut’ımünî ve yeskıyn. Ve izâ meridtü fehüve yeşfiyn

“O ki, beni yarattı, sonra da bana o doğru yolu gösterir; O ki, beni yedirir, içirir; hastalandığım zaman O bana şifa verir.”(Şuara, 26: 78–80)

8 – “Kul hüve lillezine âmenü hüde’v-ve şifâ

“De ki: “O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır”(Fussilet, 41: 44)