Kur’an-ı Kerim’den Türkçe Açıklamalı Dualar, Arif Arslan Hoca’dan

Kur’an-ı Kerim’den Türkçe Açıklamalı Dualar, Arif Arslan Hoca’dan 

 

Peygamberlerin, velilerin ve salih kimselerin geçmişte yaptıkları dualar, Kur’an-ı Kerim’de bize birer örnek olarak sunulur. Ta ki, biz de böyle dua edelim… Elbette herkes istediği gibi dua eder ama bunlar kabul edilmiş örnek dualar olarak her zaman bir öğretici niteliğe sahiptir. Nebiler ve veliler adeta bu dualarla Huzu-u İlahiye nasıl çıkılacağını gösterir gibidirler bize.. O huzurun adap ve erkanını en iyi bilenler de onlardır. Adap erkan bilmeden gittiğin yerde mahcup olursun çünkü…
Bu nedenle sizlere de takdim ettik ki isteyen bu dualarla Rabbine yönelip dua etsin…

KUR’AN-I KERİMDEN DUALAR

“Ey Rabbimiz!
Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar.
Bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et.
Zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.”
(Bakara, 2/28)

“Ey Rabbimiz!
Bize dünyada bir iyilik, âhirette bir iyilik ver.
Bizi ateş azabından koru.”
(Bakara, 2/201)

“Ey Rabbimiz!
Unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme(yarlığa).
Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.”
(Bakara, 2/285)

 

“Rabbimiz!
Bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma.
Bizi affet, bizi bağışla, bize acı.
Çünkü sen Mevla’mızsın.
Kâfir kavimlere karşı bize yardım et.”
(Bakara, 2/286)

 

“Rabbimiz!
Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme.
Bize tarafından rahmet bağışla.
Eminiz ki, lütfu en bol olan sensin.”
(Al-i İmran, 3/8)

 

“Rabbimiz!
Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sensin.
Allah asla sözünden dönmez.”
(Al-i İmran, 3/9)

 

“Ey Rabbimiz!
İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru.”
(Al-i İmran, 3/l6)

 

“Rabbim!
Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla!
İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin.”
(Al-i İmran, 3/38)

 

“Rabbimiz!
İndirdiğine inandık ve Peygamber’e uyduk.
Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz.”
(Al-i İmran, 3/53)

 

“Ey Rabbimiz!
Günahlarımızı ve isimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yolundan) kaydırma, kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kil.”
(Al-i İmran, 3/147)

 

“Rabbimiz!
Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tespih ederiz.
Bizi cehennem azabından koru.”
(Al-i İmran, 3/191)

 

“Rabbimiz!
Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan artik rüsva etmişsindir.
Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.”
(Al-i İmran, 3/192)

 

“Ey Rabbimiz!
Gerçek şu ki biz,
“Rabbinize iman edin”
Diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi, Kur’an’ı) işittik.
Artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz!”
(Al-i İmran, 3/193)

 

“Rabbimiz!
Bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme!
Şüphesiz sen vaadinden caymazsın.”
(Ali- İmran, 3/194)

 

“Rabbimiz!
Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”
(Araf, 7/23)

 

“Lütfedip hidayetiyle bizi buna(bu nimete) kavuşturan Allah’a hamdolsun.
Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik.
Andolsun ki, Rabbimizin elcileri gerçeği getirmişlerdir.”
(Araf, 7/43)

 

“Ey Rabbimiz!
Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!”
(Araf, 7/47)

 

“Rabbimiz!
Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”
(Araf, 7/89)

 

“Rabbimiz!
Üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak oldur.”
(Araf, 7/l26)

 

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi merhametine kabul et.
Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin.”
(Araf, 7/151)

 

“Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur.
Ben sadece O’na (güvenip) dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir.”
(Tevbe, 9/129)

 

“Ey Rabbimiz!
Bizi, o zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma.
Ve bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.”
(Yunus, 10/85-86)

 

“Ey Rabbim!
Beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et!”
(İbrahim, 14/40)

 

“Ey Rabbimiz!
(Amellerin) Hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mü’minleri bağışla.”
(İbrahim, 14/4l)

 

“Rabbim!
Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge.”
(İsra, 17/24)

 

“Rabbim!
Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”
(İsra, 17/80)

 

“Rabbimiz!
Bize tarafından rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla.”
(Kehf, 18/10)

 

“Rabbim, Ruhuma genişlik ver.”
“İşimi bana kolaylaştır.”
“Dilimin bağını çöz ki, sözümü anlasınlar.”
(Taha, 20/25-28)

 

“Rabbim, benim ilmimi artır.”
(Taha, 20/114)

 

“Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.”
(Enbiya, 21/83 )

 

“Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim.
Gerçekten ben (nefsine zulmeden) zalimlerden oldum.”
(Enbiya, 21/87)

 

“Rabbim!
Beni yalnız bırakma.
Sen varislerin en hayırlısısın. (Her şey sonunda senindir.)”
(Enbiya, 21/89)

 

“Rabbim!
Bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin.”
(Mü’minun, 23/118)

 

“Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun.”
(Mü’minun, 23/28)

 

“Rabbim!
Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol.”
(Mü’minun, 23/38)

 

“Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı.
Sen merhametlilerin en iyisisin.”
(Mü’minun, 23/109)

 

“Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav.
Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir.”
(Furkan, 25/65)

 

“0rası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.”
(Furkan, 25/66)

 

“Rabbimiz!
Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla
Ve bizi takva sahiplerine önder kıl.”
(Furkan, 25/74)

 

“Rabbim!
Bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat.”
(Şuara, 26/83)

 

“Rabbim!
Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla.”
(Kasas, 26/16 )

 

“Rabbim; beni zalimler güruhundan kurtar.”
(Kasas, 26/2l )

 

“Rabbim!
Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.”
(Kasas, 26/24)

 

“Bizi mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamdolsun.”
(Neml, 27/15)

 

“Ey Rabbim!
Bana ve ana-babama verdiğin nimet şükretmemi ve hoşnut alacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.”
(Neml, 27/19)

 

“Rabbim, Su fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et.”
(Ankebut, 29/30)

 

“Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun…
Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir.”
(Fatır, 35/54)

 

“Ey Rabim!
Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi
ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et.
Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir.
Ben sana döndüm.
Ve elbette ki ben Müslümanlardanım.”
(Ahkaf, 46/15)

 

“Rabbimiz!
Bizi ve iman ile daha önce bizi geçmiş din kardeşlerimizi bağışla,
kalplerimizde, iman edenlere karşı hiç bir kin bırakma.
Rabbimiz, Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin.”
(Haşir, 59/10)

 

“Rabbimiz!
Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş sanadır.”
(Mümtehine, 60/4)

 

“Rabbimiz!
Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma bizi bağışla!
Ey Rabbimiz, yegâne galip ve hikmet sahibi ancak sensin.”
(Mümtehine, 60/5)

 

“Ey Rabbimiz!
Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin.”
(Tahrim, 66/8)

 

“Rabbim!
Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma.”
(Nuh, 71/26)

 

“Ey Rabbim!
Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri,
İman sahibi erkekleri ve kadınları bağışla;
Zalimlerinde ancak helakini artır.”
(Nuh, 71/28)

 

Âmin!