Ayetel Kürsi ile Sıkıntılardan Kurtulma

Ayetel Kürsi ile Sıkıntılardan Kurtulma

Ayetel Kürsi ile Sıkıntılardan Kurtulma
Ayetel Kürsi ile Sıkıntılardan Kurtulma

Çok büyük bir sıkıntıya düştüğünüzde, daralıp bunaldığınızda veya felakete düştüğünüzde Ayetel Kürsiyi okuyun… Vela yeudühü hıfzu huma ve hüvel aliyyül azim kısmına geldiğinizde 7 kez tekrar edin… Allah’ın izniyle sıkıntılarınızdan kurtulursunuz… Sıkıntı ve felaket zamanların da okuyabilirsiniz.

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.” 7 defa tekrarlayın…

 

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.