Zulümden Vazgeçmeyen, insafa Gelmeyen Biri için Okunacak Esma

Zulümden Vazgeçmeyen, insafa Gelmeyen Biri için Okunacak Esma

Zulümden Vazgeçmeyen, insafa Gelmeyen Biri için Okunacak Esma
Zulümden Vazgeçmeyen, insafa Gelmeyen Biri için Okunacak Esma

Zülumden vazgeçmeyen, söz dinlemeyen ve bir türlü insafa gelmeyen islah olmayan bir zalime karşı Yâ Mani  Celle Celalhü esmasını okumak çok etkilidir. Zulmü önler. Bunun için önce 1610  defaYâ Mâni Celle Celalühü “okunur. sonra da 7 defa aşağıdaki dua okunur.Allahümme yâ mâniu emni(zalimin ismi annesinin ismiyle söylenir)an icrâi zulmi ve’l-adaveh.”Birinci günden sonra  yien her gün 161 kere Yâ Mâni Celle Celalühüesması okunur  ve arkasından 7 defa  bu dua okunur. Bundan sonra da  söz konusu zalimin şerrinden Allah’a sığınlır. Kısa bir süre içinde o zalimin  veya zarar veren  düşmanın  zulmünün biteceği ve yaptıklarının kendi aleyhine  döneceği söylenmektedir.

Kaynak:Dr .Arif Arslan(Allah’ın İsimlerinin sırları)