Başka Bir Türkçe Hatim Duası

Başka Bir Türkçe Hatim Duası

Amin!… Euzü billahi mineşşeytanirraciym, Bismilahirrahmanirrahim, El- Hamdü lillâhi Rabbil alemiyn, Ves salâtü uesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn:

Cenab-ı Hakkın huzûr-u izzetinden kovulmuş Şeytanın şerrinden Allahû Teala’ya sığınır.

Bütün varlıkları yaratan, yaşatan, esirgeyip bağışlayan Ulu Allâhımızın ismi şerifiyle duâmıza başlarız:

Bütün hamdü senâ ve şükür, öğmek ve öğülmek bütün âlemleri yaratan, besleyip büyüten Allâh’a mahsustur.

Salât-ü Selâm, (Allâhm acıması, sevgi ve merhameti, selâmetlik vermesi), Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâma ve onun ehl-i beyti, hısım ve akrabasına, Ashâbına ve onlara uyanlara olsun.

Yâ Rab! Okuduğumuz Kur’ân’ı (Hatm-i Şerifi) ve duâmızı lütfen kereminle kabûl eyle yâ Rabb! Muhakkak ki sen, duâlarımızı, yalvarışlarımızı en iyi işi- den ve bilensin. Bu niyazlarımızı kabûl eyle yâ Rabbî!

Biz bütün günahlarımıza pişman olduk, tevbe ediyoruz, affeyle yâ Rabbî! Tevbeleri acıyarak kabûl eden ancak sensin, tevbelerimizi kabûl eyle yâ Rabbî!

Okuduğumuz Kur’ân-ı Kerîm’in hatm-i beraketi- ne bizi Hakka ve doğru yola yollandır yâ Rabbî!

Fazlı kereminle suçlarımızı ört, hatâlarımızı bağışla yâ Rabbî! İkrâm edenlere ikrâm eden, acıyanlara acıyan Allâhım! Bizleri de acı ve hayırlı dileklerimizi kabûl eyle yâ Rabbî!

Okuduğumuz Hatm-i Şerîfi kabûl buyurarak se- vâbını Sevgili Peygamberimiz, şefâatçımız iki cihan güneşi Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın ravzai mü- bârekelerine hediye eyledik şu anda sen ulaştır yâ Rabbî!

Ve diğer bütün Peygamberlerin, velîlerin, itâat edenlerin mübârek ruhlarına ulaştır yâ Rabbî! Ve bütün Muhammed ümmetinden ahirete göçmüş olanların da ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî!

Yâ Rab! Kur’an’a hizmet ve yardım edenlere sen de yardım eyle yâ Rabbî! Müslümanları hîle ve desiselerle perişan etmek isteyenleri bozguna uğrat ve kahhar ismi şerifin hürmetine kahru perişan eyle yâ Rabbî!

Allâh’ı bir bilen müslüman askerlerimize yardım eyle, kahraman ordularımıza karada, denizde ve havada daima mensûru muzaffer eyle yâ Rabbî! Onlara ve bize, gazilere, misâfir, yerli, hâzır ve gâiblere, bütün Muhammed ümmetine sağlık, âfıyet ve selâmetler ihsan eyle yâ Rabbî!

Bütün Muhammed ümmetine merhamet eyle yâ Rabbî! Bütün ümmeti Muhammede mağfiret eyle yâ Rabbî! Bütün Muhammed ümmetine yardım eyle yâ Rabbi! Evlâtlarımızı İslâma, Kur’ân’a, memleket ve milletimize hizmet edenlerden eyle yâ Rabbî! “Âmin, âmin bi-hurmeti Tâhâ ve Yâsîn vel-hamdülillâhi Rabbil âleminel-Fâtiha…”

alıntıdır