Kuran Hatim Edildiğinde Okunacak Türkçe Hatim Duaları

Kuran Hatim Edildiğinde Okunacak Türkçe Hatim Duaları

Kuran Hatim Edildiğinde Okunacak Türkçe Hatim Duaları

Ey bütün âlemlerin Rabbi olan Allâhım! Sana sonsuz hamd-ü senâlar ederiz, bütün salât-ü selâmlar, rahmet ve selâmetlikler, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâma, onun ehl-i beytine ve bütün Ashâb-ı Kirâmının üzerine olması için hu- zûr’u izzetinde niyaz ediyoruz, kabûl eyle yâ Rabbî!

Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabûl buyur. Çünkü sen herşeyi işitensin, her şeyi bilensin. Tevbe- lerimizi kabul eyle yâ Rabbî! Yâ Rab! Muhakkak ki sen, çok merhametlisin, tevbeleri acıyarak kabul edensin, bizim de niyâzımızı kâbul eyle yâ Rabbî!

Ey ikram edenlerin en keremlisi! İkramınla, ihsâ- nmla, günahlarımızı bize bağışla, Kur’ân-ı dünyada bize yoldaş, âhirette nûr eyle yâ Rabbî!

Allâhım! Kur’ân’ın her harfine karşılık bize bir halâvet, her kelimesine bir kerâmet, her âyetine bir saâdet, her sûresine bir selâmet ve her cüz’üne bir mükâfat ver. Ya Rabbî!

 Ey Allâhım! Okuduğumuz ve tilâvet ettiğimiz Kur’ân’ın sevâbını Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallâllâhü Teâlâ aleyhi ve sellem’in ruhuna, bütün Peygamberlerin ve Resûllerin ruhlarına (hediye ettik ikrâm eyle yâ Rabbî!) Çocuklarının, zevcelerinin, as- hâbının ruhlarına (Allâh’m rızası hepsinin üzerine olsun); babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, meşayıhımızm, üstadlarımı- zın, üzerimizde hakkı bulunan, erkek ve kadın bütün müslümanların ruhlarına ulaştır. Yâ Rabbî! ,

Ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gideren ve ey bütün duaları kabûl buyuran! Merhametinle dualarımızı kabûl et, ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahı m! Âmin bi-hurmeti Tâhâ ve Yâsîn, Vel-hamdülillâhi Rabbil âlemiyn el-Fâtiha.